Tarjouspyyntö Arktiset meret -liiketoimintaa

Arktiset meret -liiketoimintaa, hankintailmoitus julkaistu HILMAssa 26.3.2015
Jättöaika: to 26.03.2015 - ke 06.05.2015

Tällä tarjouspyynnöllä etsitään yhtä tai useampaa palveluntarjoajaa muodostamaan Tekesin Arktiset meret -ohjelman aihealueelle potentiaalisia markkinoita ja yritysverkostoja.

Hankittava palvelu on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Liite 1 Hintataulukko

Liite 2 Henkilön taulukko

Liite 3 Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Liite 4 Selvitys liikesalaisuuksista

Liite 5 Sopimusluonnos  

Liite 6 Julkisten hankintojen sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 Palvelut

Sopimusaika

Sopimus tulee voimaan arviolta 15.6.2015 (hankintalain vaatiman ajan puitteissa) ja päättyy n. 15.12.2016.

Tarjousten takaraja

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 6.5.2015 klo 16.00 mennessä.

Minne tarjoukset

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys)

Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus: ”45/25/2013 Arktiset meret -liiketoimintaa”.

Vaihtoehtoisesti tarjous voidaan toimittaa Tekesin kirjekuoressa osoitteeseen:
Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 13.4.2015 saakka sähköpostitse kilpailutus(at)tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 15.4.2015 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Kysymykset ja vastaukset tästä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.