Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn: Team Finland -talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Jättöaika: ti 21.04.2015 - to 21.05.2015

Tekes kilpailuttaa tämän hankinnan Team Finland -toimijoille, jotka ovat tässä kilpailutuksessa yhteisiin toimitiloihin muuttavat Tekes, Finpro ja Finnvera Oyj. Em. organisaatiot muodostavat hankintarenkaan tässä hankinnassa.

Hankinnassa tulee kehittää Ilmarisen pääkonttorina toimivasta Helsingin Porkkalankatu 1:ssä sijaitsevista tiloista uusia toiminta- ja työnteon tapoja tukeva työympäristökokonaisuus. Team Finland –talo on toimitilahanke työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa olevien toimijoiden yhteisten käytäntöjen kehittämiseksi. Team Finland -talo -hankkeen tavoitteena on parantaa julkisen hallinnon yhteistyötä ja vähentää erillisiin toimitiloihin sidottuja kuluja.

Osallistumishakemus tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 21.5.2015 klo 16.00.

Osallistumishakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@tekes.fi tai suojattua yhteyttä käyttäen.

Kysymykset ja vastaukset

Osallistumishakemuspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 28.4.2015 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus@tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 7/25/2015”

Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 30.4.2015 mennessä ja silloin ne julkaistaan tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymys ja vastaus:

Mikäli osallistujilla teetetään ennakkotehtäviä neuvotteluvaiheessa alustavan tarjouksen lisäksi, annetaanko osallistujalle ennakkotehtävien osalta korvausta?

  • Ennakkotehtävistä sovitaan erikseen.  Jos sellaiseen on tarvetta, niin silloin sovelletaan kohtuullisuuden periaatteita ja korvauksesta sovitaan. Lähtökohtana on että neuvottelumenettelyn kautta tarjoajalla on mahdollisuus esitellä riittävän hyvin tarjottua osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa. Tässä menettelyssä molemmilla osapuolilla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ja ennakkotehtävän teettämiselle ei ole todennäköisesti tarvetta.