9.12.2015

Osallistumispyyntö: Markkinointi- ja asiakasviestinnän kumppani

23/25/2015 Rajoitettu menettely, osallistumispyynnön hankintailmoitus julkaistu hankintailmoitukset-sivustolla (HILMA) 9.11.2015
Jättöaika: ma 09.11.2015 - ke 09.12.2015


Tekes etsii palveluntarjoajaa, jolla on resurssit kattaa keskeiset markkinoinnin ja asiakasviestinnän osa-alueet sekä kyky jatkuvasti kehittää toimintaa, kokeilla ja ottaa käyttöön uusia viestinnän työkaluja ja sparrata Tekesiä niiden hyödyntämisessä.

Hankintaan sisältyvät tarvittaessa myös muiden Team Finland -jäsenten toteuttamat toimeksiannot silloin kun Tekes on näissä mukana yhtenä osapuolena.

Hankinta toteutetaan rajoitetulla menettelyllä.  Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan osallistumispyyntö ja saatujen osallistumishakemuksien perusteella valituille 5-7 organisaatiolle osoitetaan varsinainen tarjouspyyntö.

Osallistumispyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Liite 1 Osallistumishakemuslomake (sisältää liitteet 3 ja 4)

Liite 2 Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Liite 5 Hintataulu

Liite 6 Selvitys liikesalaisuuksista

Liite 7 Sitoumus (tarvittaessa)

Liite 8 Taustamateriaali:Tekesin pääviestit 2016

Sopimusaika

Sopimus tulee voimaan arviolta maaliskuussa 2016 (hankintalain vaatiman ajan puitteissa) ja on toistaiseksi voimassa oleva.

Osallistumishakemuksien takaraja

Osallistumishakemukset on jätettävä viimeistään 9.12.2015 klo 16.00 mennessä.

Minne tarjoukset

Tarjoukset tulee jättää täydellisenä liitteineen. Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).
Toissijaisesti tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi
tai toimittaa suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjouksen tunnus: " Osallistumishakemus 23/25/2015”

Lisätietoja

Osallistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 18.11.2015 saakka sähköpostitse kilpailutus@tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 20.11.2015 mennessä. Osallistumispyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla.
Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymykset ja vastaukset