25.5.2015

Osallistumispyyntö: Digiohjelmien aktivointipalvelut

Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn: Digi-ohjelmien aktivointipalvelut, 1/25/2015.

HILMA-hankintailmoitus julkaistu 23.4.2015
Jättöaika: to 23.04.2015 - ma 25.05.2015

Hankinnan tarkoituksena on saada kolmelle uudelle digitalisaatioon keskittyvälle Tekesin ohjelmalle yhteinen aktivointipalvelu. Palveluntarjoajaa haetaan Teollinen Internet, 5thGear ja Terveyttä biteistä –ohjelmien aktivointipalvelulle, mutta valitun toimittajan palveluita voidaan käyttää myös muiden Tekesin ohjelmien tarpeisiin osallistumispyynnössä määritellyssä laajuudessa. Tekesiä sitomaton arvio työmäärästä on n. 1,5-2 htv/vuosi. Tehtävän suorittamiseen Tekes hakee 2-5 henkilön tiimiä.

Osallistumispyynnössä mainitut aktivointipalvelun tavoitteet ja tehtävät tarkentuvat ja voivat muuttua neuvotteluiden jälkeen. Neuvotteluilla tavoitellaan uusia innovatiivisia ideoita ja toteutustapoja ohjelmien aktivoinnin tueksi.

Hankinnan sisältö on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Sopimuskausi

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tavoitteena on, että sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun asti. Sopimus tulee voimaan arviolta marraskuussa 2015.

Osallistumishakemusten takaraja ja toimittaminen

Osallistumishakemuksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 25.5.2015 klo 16.00.
Osallistumishakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys). Ohjeet sähköisestä lähettämisestä on selvitetty osallistumispyynnössä.

Osallistumishakemus voidaan toimittaa myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä ehdokkaan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”Osallistumispyyntö Digiohjelmat 1/25/2015

Lisätietoja

Osallistumispyynnöstä voi kysyä lisätietoja 6.5.2015 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 1/25/2015
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 12.5.2015 mennessä. Osallistumispyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymykset ja vastaukset, julkaistu 12.5.15