Tarjouspyyntö: Yritys- ja luottotietopalvelut

Hankinnan kohteena ovat Tekesin toiminnassa tarvittavat Tekesin asiakasyritysten yritys- ja luottotietopalvelut integroituna Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä tarvittaessa pääsy suoraan tarjoajan palveluun. Lisäksi Tekes voi teettää räätälöityjä tilausselvityksiä sekä perus- ja luottokelpoisuusluokitustietoja ulkomaisista yrityksistä.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

Liitteet:

  1. hintataulukko
  2. vakuutus velvoitteiden täyttämisestä
  3. selvitys liikesalaisuuksista
  4. sopimusluonnos  

Tarjousten jättäminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 3.2.2014 klo 16.00.

Minne tarjoukset

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen

kirjaamo@tekes.fi.

tai toimittaa  suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjouksen tunnus: " Yritys- ja luottotietopalvelut 29/25/2013"

Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 20.1.2014 saakka sähköpostitse kilpailutus@tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 22.1.2014 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Kysymykset ja vastaukset täältä.

Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään kysymystä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.