26.11.2013

Yritys- ja luottotietopalvelut

Hankinnan kohteena ovat Tekesin toiminnassa tarvittavat Tekesin asiakasyritysten yritys- ja luottotietopalvelut integroituna Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä tarvittaessa pääsy suoraan tarjoajan palveluun. Lisäksi Tekes voi teettää räätälöityjä tilausselvityksiä sekä perus- ja luottokelpoisuusluokitustietoja ulkomaisista yrityksistä.

Tarjouspyyntö

Hintataulukko

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Selvitys liikesalaisuuksista

Sopimusluonnos

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 25.11.2013 klo 16.00.

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@tekes.fi.   Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus: ”29/25/2013”

Tarjous voidaan jättää myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo

PL 69 (Kyllikinportti 2)

00101 Helsinki

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 24.10.2013 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 29/25/2013”

Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 28.10.2013 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan silloin tässä:

Kysymykset ja vastaukset: Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään kysymystä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.