30.12.2013

Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä

Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä

Hankinnan kohteena on selvitys Tekesin yritysasiakkaiden aineettoman pääoman siirtymisestä tapauksissa, joissa yrityksen y-tunnus on lakannut olemasta (yritys on esimerkiksi mennyt konkurssiin, lopettanut toimintansa, myyty tai fuusioitunut toiseen yritykseen).

Selvityksen kohteena ovat vuodesta 2001 lähtien rahoitetut Tekesin asiakasyritykset ja siinä tarkastellaan inhimillisen pääoman, aineettomien oikeuksien sekä asiakas- ja yhteistyöverkostojen siirtymistä y-tunnuksen päättymisen jälkeen.

Hankintaan liittyy optiona seurantatutkimus vuosittain 2015-2018.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

Liite 1 Hintataulukko

Liite 2 Henkilön taulukko

Liite 3 Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Liite 4 Selvitys liikesalaisuuksista

Liite 5 Sopimusluonnos 

 

Sopimusaika

Sopimus tulee voimaan arviolta 1.3.2014 (hankintalain vaatiman ajan puitteissa) ja päättyy arviolta 31.10.2014. Mikäli Tekes päättää toteuttaa hankintaan liittyvän optio-osuuden, päättyy sopimus n. 30.9.2018.

Tarjousten takaraja

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30.12.2013 klo 16.00 mennessä.

Minne tarjoukset

Tarjoukset tulee jättää täydellisenä liitteineen. Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi

tai toimittaa  suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjouksen tunnus: " Aineettoman pääoman siirtyminen 74/25/2012”

Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 9.12.2013 saakka sähköpostitse kilpailutus@tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 11.12.2013 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Kysymykset ja vastaukset täältä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.