Osakeyhtiön taloushallintopalvelut

Vuoden 2014 alusta Tekes aloittaa pääomasijoitustoiminnan, jota varten perustetaan valtion kokonaan omistama ja Tekesin omistajaohjauksessa toimiva osakeyhtiö (jäljempänä Osakeyhtiö). Osakeyhtiötä pääomitetaan vuosittain 20 milj. eurolla ja se tulee tekemään sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin. Rahastot tekevät itsenäisesti päätökset sijoituksista kohdeyrityksiin.

Hankinnan tarkoituksena on järjestää Osakeyhtiölle toimivat, sen toimintaa tukevat, taloushallinto- ja kirjanpitopalvelut.

Tarjouspyyntö

Hintataulukko

Vakuutus velvotteiden täyttämisestä

Selvitys liikesalaisuuksista

Sopimusluonnos

Tarjouksen jättäminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 18.10.2013 klo 16.00. Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo

PL 69 (Kyllikinportti 2)

00101 Helsinki

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 4.10.2013 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 40/25/2013”.

Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 9.10.2013 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin osoit­teessa: http://www.tekes.fi/tarjouspyynnot/.

Esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin tästä

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.