25.11.2013

Isot Teemat

Suomessa on paljon kehitettyä osaamista, jolla on hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia. Yhdeksi puutteen syyksi on havaittu se, että yksittäisen yrityksen tarjoama ei aina yksinään muodosta sellaista kokonaisuutta, joka tarjoaa riittävän asiakasta kiinnostavan kokonaisratkaisun. Tämän haasteen ratkaisemiseksi käynnistettiin muutama vuosi sitten Teknologiateollisuuden yhteyteen Isot Teemat hanke http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/isot-teemat.html

Tällä hankinnalla etsitään yhtä tai useampaa palveluntarjoajia jatkamaan Isojen Teemojen alkuvaiheen työtä.

Palveluntuottajalta odotetaan, että se pystyy löytämään sellaisia merkittävää markkinapotentiaalia sisältäviä ideoita markkinakohteiksi, joihin voidaan rakentaa pääosin suomalaisesta useasta yrityksestä yhteinen tarjoamapaketti, täsmentämään Tekesin hyväksymät ideat teemoiksi, tunnistamaan sopivat ja halukkaat yritykset sekä muodostamaan todennettavasti alustava yhteistyöverkosto.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Liite 1 Hintaerittely

Liite 2 Henkilön taulukko

Liite 3 Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Liite 4 Selvitys liikesalaisuuksista

Liite 5 Sopimusluonnos 

 Sopimusaika

Sopimus tulee voimaan arviolta 15.1.2014 (hankintalain vaatiman ajan puitteissa) ja päättyy arviolta 15.1.2015. Tekesillä on oikeus erillisellä päätöksellä ottaa käyttöön 1 + 1 optiovuotta palvelun jatkamiseen.

Tarjousten takaraja

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 25.11.2013 klo 16.00 mennessä.

Minne tarjoukset

Tarjoukset tulee jättää täydellisenä liitteineen. Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi

tai toimittaa suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjouksen tunnus: " Isot Teemat 46/25/2013”

Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 21.10.2013 saakka sähköpostitse kilpailutus@tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 25.10.2013 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla.

Esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin tästä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.