20.11.2013

Aktivointipalvelu kasvuyritysten aikaansaamiseksi

Asiantuntijapalvelu uusien, kansainvälistä potentiaalia omaavien kasvuyritysten aikaansaamiseksi ja ekosysteemin vahvistamiseksi Suomessa

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa 8.10.2013

Tekes pyytää tarjouksia asiantuntijatiimin työpanoksesta. Tavoitteena on vahvistaa suomalaista Startup-ekosysteemiä luomalla aktiviteetteja, joilla     

  • aikaansaadaan uusia Startup-yrityksiä
  • aikaansaadaan uutta kasvuyritystoimintaa
  • saadaan Suomeen ulkomaisia investointeja
  • luodaan puitteita vahvistamaan ekosysteemiä kohti edellistä päämäärää
  • luodaan aktiviteetteja, joiden kautta toimitaan Team Finlandin tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti Suomen maakuvan kehittämiseksi Startup-alueella.

 Hankittavat palvelut on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Hintataulu (xlsx)

Henkilön taulukko (xlsx)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä (rtf)

Selvitys liikesalaisuuksista (rtf)

Sopimusluonnos (pdf)  - vain tiedoksi, tarjoaja ei täytä

Sopimusaika

Sopimus tulee voimaan arviolta 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2015. Tekes voi jatkaa hankintaa  optiona yhdellä (1) vuodella. Option hankinnasta päätetään erikseen.

Tarjousten takaraja

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 20.11.2013 klo 16.00 mennessä.

Minne tarjoukset

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys)

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjouksen tunnus: " Tarjous 39/25/2013"

Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 16.10.2013 saakka sähköpostitse kilpailutus(at)tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 23.10.2013 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla.

Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään kysymystä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.