Avauksia innovaatiopolitiikkaan: yrittäjämäinen valtio

http://www.sitra.fi/tapahtumat/tyo-ja-talous/avauksia-innovaatiopolitiikkaan-yrittajamainen-valtio
Ajankohta: ti 28.06.2016