Osaaminen yrityksen kilpailukykytekijänä –teemailta

http://tyoelama2020.fi/files/1065/Ohjelma30092005.pdf
Ajankohta: ke 30.09.2015