Kestävien politiikkatoimien rakentaminen - millaisilla toimilla tuemme ekoinnovaatioiden syntymistä ja jalkautumista?

Ekoinnovaatioiden kaupallistaminen ja muotoilu kannattavaksi business-toiminnaksi kohtaa erilaisia haasteita mm. rahoituksen, säätelyn ja toimijaverkostojen muodossa. Perinteistä T&K&I-rahoitusta, innovaatiopolitiikkoja ja toimintamuotoja onkin tarpeen uudistaa vastaamaan näitä haasteita ja tukemaan paremmin ekoinnovaatioiden leviämistä ja kaupallistumista.
Ajankohta: ti 22.09.2015

Aika: ti 22.9. klo 9-12
Paikka: nh. Tervapääsky, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Mechelininkatu 34a, Helsinki
Ilmoittautuminen: to 18.9. mennessä tästä linkistä
Lisätietoja: riina.antikainen@ymparisto.fi

Työpajan tavoitteena on tunnistaa keinoja ja avaintoimijoita ekoinnovaatioiden syntymiseen ja jalkauttamiseen, sekä rakentaa suosituksia kestävistä politiikkatoimista. Keskusteltavina aiheina ovat mm. start-up- ja pk-yritysten kohtaamat haasteet ekoinnovaatioiden kaupallistamisessa ja markkinoinnissa, sekä esimerkit Suomen ja muiden maiden hyvistä toimintamalleista ja ratkaisuista haasteisiin.

Katso tilaisuuden ohjelma