ICT:n markkinanäkymät merillä -työpaja

Tekes, Meriteollisuus ry ja MerIT-hanke järjestävät työpajan, jonka tavoitteena on tutustuttaa ICT-yrityksiä meriteollisuuden ja laajemminkin meriklusterin tarpeisiin ja markkinanäkymiin eri näkökulmista.
Tule kertomaan visioista mitä tuotteita ja palveluja ICT-yritykset voisivat tarjota meriklusterille.
Ajankohta: to 20.08.2015