Tekesin pilotti- ja demorahoitus

Ajankohta: ti 21.10.2014

Tekesin pilotti- ja demorahoitus

Aika:          21.10. (Ti) 2014  klo 14:00
Paikka:       Tekes, NH7
Kutsutut:     Kaivosklusterin alueella toimivat yritykset 

Onko yrityksesi kehittämässä uutta ratkaisua kansainvälisille markkinoille? Ja nyt olisi aika osoittaa sen toimivuus käytännössä? Jotta voit pilotoida innovaation toimivuutta markkinoiden kannalta riittävän suuressa mittakaavassa, voit hakea Tekesin vakuudetonta ja matalakorkoista lainaa projektin toteuttamiseksi.

Tekesin riskilainarahoitus on vakuudetonta, matalakorkoista ja osan lainasta voi saada ennakkoon. Rahoitusta voivat saada kaiken kokoiset yritykset. Pilotoinnin voi tehdä myös yhteishankkeena.

Mitä kustannuksia projektiin voi sisällyttää?

Pilotointi- ja demonstraatioprojektin kustannuksiin voi sisällyttää

  • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot
  • materiaali ja tarvikekustannukset
  • kohteen suunnittelukustannukset
  • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
  • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
  • tuotteistamispalvelut.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

  • Laina on tarkoitettu yli 100 000 euron kehittämiskokonaisuuksiin.
  • Rahoitustasot määräytyvät yrityksen koon mukaan.
  • Pk-yritykset voivat saada lainaa 50 - 70 prosenttia projektin kustannuksista. Suurille yrityksille laina on yleensä 25 - 35 prosenttia.

 

Tervetuloa !

Ilmoittautumiset 17.10.2014 mennessä :

Kari Keskinen, kari.keskinen@tekes.fi, 050 5577843