L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvit: R – Rohkeus, muutoskyky ja Tuottavuus

Osallistu Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa -kampanjan aamukahvitilaisuuteen – ja ole mukana tekemässä Suomeen innostavaa työtä ja menestyvää bisnestä.
Ajankohta: ti 28.10.2014

Kampanjan puitteissa järjestämme seitsemän L-I-I-D-E-R-I-T -teemoihin liittyvää aamukahvitilaisuutta. Teemat ovat vaihtuvia, T = tuottavuus on mukana kaikissa teemoissa. Tilaisuudet järjestetään videoyhteyksillä, niin että niihin on mahdollisuus osallistua eri puolilla Suomea. Tilaisuudet järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Aamukahvit ovat parin tunnin tilaisuuksia (klo 9-11). Jokaisesta teemasta on esillä konkreettisia yrityscaseja, innoittava asiantuntijapuheenvuoro tai pari, osallistava ja vuorovaikutteinen menetelmä, jota pääsemme heti kokeilemaan. Esiintyjät voivat olla eri puolilta Suomea.

R – Rohkeus, muutoskyky ja tuottavuus tiistai 28.10. klo 8.30-11.00

 

8:30 Kahvit

9:00 Tervetuloa Nuppu Rouhiainen, Tekes, Liideri-ohjelma

9:05 Muutoksia kaikkia arvostaen Ari Rämö, Sick Oy, Liideri-ohjelman johtoryhmän puheenvuoro

9:18 Rohkeus ja sisäinen yrittäjyys uudistumisen voimavaroina Mika Pirttivaara, Aalto Future Club

9:36 Unelmien työpaikan anatomia - tuottavan ja hyvinvoivan yrityksen prosessit Vesa Purokuru, Humap Oy

Yhteinen testi/harjoitus

10:00 Toisin nähden, toisin tehden, toisin sanoen Elina Oksanen-Ylikoski, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

10:18 Rohkea tiikerin loikka: Arvoa ja arvostusta arkeen Maaria Nuutinen, VTT

10:36 Keltaiset Pantterit tukee ikääntyneiden työllistymistä Heidi Johansson, SOL Palvelut Oy

10.54 Yhteenveto Nuppu Rouhiainen

11.00 Mahdollisuuksien mukaan eri alueilla halukkaille yhteinen omakustanteinen lounas, jossa verkottumista voi jatkaa

 

Ilmoittaudu 21.10. mennessä

 

R / Rohkeus ja muutoskyky

 • Rohkeus, kyky ja halu kokeilla uutta ja uudistua
 • Luopua vanhoista toimimattomista ajattelu- ja toimintamalleista, mennä yli omien mukavuusrajojen
 • Avoin ja positiivinen asenne uusille asioille
 • Rohkeus kohdata erilaisuutta ja olla eri mieltä.Ottaa esille ongelmia ja tarttua epäkohtiin Rohkeus tehdä oikeita päätöksiä ja uskallus muuttaa niitä, jos ne eivät toimi
 • Riskinottokykyä
 • Kykyä sietää epävarmuutta, jatkuvaa muutosta ja kyetä toimimaan epämiellyttävissäkin tilanteessa.

Johtaja edistää kulttuuria jossa epäonnistumisista ja mokista löydetään oppimista, oivalluksia ja uusia mahdollisuuksia. Tilanteiden ja konfliktien selvittäminen oikeudenmukaisesti ja viivyttelmättä.

Johtaja mahdollistaa kokeiluja ja uudistumista eri toiminnoille ja toimintamalleille. Muistaen että pienetkin ideat ovat askel eteenpäin.

 

T / Tuottavuus ja aikaansaaminen, liiketoiminnan uudistaminen (Teema on mukana kaikissa aamukahvitilaisuuksissa)

 • Tehdä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • L-I-I-D-E-R-I -konseptin kaikki teema-alueet edistävät tuottavuutta
 • Aikaansaamiseen tarvitaan organisointikykyä, järjestelmällisyyttä ja jämäkkyyttä
 • Luottamus ja sen kehittäminen on kaiken toiminnan ytimessä
 • Tuottavuus on taloudellista tai toiminnallista näkökulmista esim. kustannustehokkuutta, tuloja, omaisuutta / varoja, riskien hallintaa
 • Tuottavuus voi olla käyttöarvoa (esim. laatu, tehokkuus, toimivuus), aineetonta arvoa (osaamiset, brändi, maine, oikeudet, asiakassuhteet..), tunnearvoa tai yhteiskunnallista arvoa (ympäristö, sosiaalinen vaikutus)
 • Edelläkävijyyttä, kilpailuetua, kilpailukykyä
 • Liiketoiminnan uudistaminen vaatii koko verkoston mukaan ottamista (yrityksen oma osaaminen, toimittajat ja kumppanit, muut sidosryhmät).

Johtaja seuraa aktiivisesti tavoitteita, toteutuneita tuloksia ja saatua palautetta. Hän puuttuu poikkeamiin.

Hän huolehtii, että kaikilla on selkeät toimenkuvat ja odotukset. Hän edistää osaamista ja oppimista, uusien työtapojen ja menetelmien kokeiluita sekä verkostoituu.

Monimutkaisuuden lisääntyessä johtajan seuraa entistä enemmän toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä, jotta organisaatio pystyy vastaamaan muutostarpeisiin ajoissa.