L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvit: L – Läsnäolo ja Tuottavuus

Osallistu Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa -kampanjan aamukahvitilaisuuteen – ja ole mukana tekemässä Suomeen innostavaa työtä ja menestyvää bisnestä.
Ajankohta: ke 10.12.2014

Kampanjan puitteissa järjestämme seitsemän L-I-I-D-E-R-I-T -teemoihin liittyvää aamukahvitilaisuutta. Teemat ovat vaihtuvia, T = tuottavuus on mukana kaikissa teemoissa. Tilaisuudet järjestetään videoyhteyksillä, niin että niihin on mahdollisuus osallistua eri puolilla Suomea. Tilaisuudet järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Aamukahvit ovat parin tunnin tilaisuuksia (klo 9-11). Jokaisesta teemasta on esillä konkreettisia yrityscaseja, innoittava asiantuntijapuheenvuoro tai pari, osallistava ja vuorovaikutteinen menetelmä, jota pääsemme heti kokeilemaan. Esiintyjät voivat olla eri puolilta Suomea.

L – Läsnäolo ja tuottavuus 10.12. klo 8.30-11.00

 

8:30 Kahvit

9:00 Tervetuloa
      Nuppu Rouhiainen, Tekes, Liideri-ohjelma

      Paikalla, mutta ei läsnä - läsnä, vaikka ei paikalla
      Annu Tuominen, Normet Oy, Liideri-ohjelman johtoryhmän puheenvuoro

      Syntyykö läsnäolo "kikka kuutosella"
      Seppo Romana, Romana Management Oy

      Löytöretki uuteen johtajuuteen - läsnäolevaa vuorovaikutusta, tutkimista ja kokeilua prosessidraaman avulla
      Tuija Oikarinen, Susinno, Ärrä-hanke

      Mene itseesi ja pysy siellä
      Virpi Koskela, Lahti School of Innovation

      Kysy ja ihmettele - reflektiivisen työotteen voima
      Sanna Pekkola & Kati Tikkamäki, REFINNO tutkimushanke

      Mindfulness työssä – Kuinka vapautan organisaationi onnistumaan
      Antti-Juhani "A-J" Wihuri, Tietoisuuden taito

10:55 Yhteenveto Nuppu Rouhiainen

11.00- Mahdollisuuksien mukaan eri alueilla halukkaille yhteinen omakustanteinen lounas, jossa verkottumista voi jatkaa

 

Ilmoittaudu 3.12. mennessä

 

L / Läsnäolo

 • Olla henkisesti läsnä ja pysähtyä eri työtilanteissa, kohtaamisissa ja olosuhteissa
 • Havainnoida tietoisesti ja neutraalisti tapahtumia sisäisesti (esimerkiksi oma ajattelu ja tunteet) ja ulkoisesti (ympäristön tapahtumat, ilmiöt tai ihmiset). Intuition voiman hyödyntäminen
 • Energian ja huomion suuntaamista juuri meneillään olevaan hetkeen. Läsnäolo ilman että analysoi mennyttä tai pohtii tulevaa
 • Olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja heidän näkemyksistään
 • Olla tavoitettavissa ja helposti lähestyttävissä fyysisesti tai virtuaalisesti
 • Fyysinen läsnäolo auttaa tulkitsemaan myös ei-verbaalista kommunikaatiota (eleet, ilmeet, puheensävy)
 • Läsnäolo ja pysähtyminen mahdollistavat satunnaisia kohtaamisia, jotka lisäävät yllättävää luovuutta ja vuorovaikutusta.

Johtaja varmistaa pelisäännöt yhteydenpidolle ja yhteisille tapaamisille jotka edistävät yhteenkuuluvuutta (eritoten hajautetuissa tiimeissä sekä etätyöläiset huomioiden).

Johtaja kuuntelee, osallistaa, antaa aikaa ja tukea työntekijöille.

 

T / Tuottavuus ja aikaansaaminen, liiketoiminnan uudistaminen (Teema on mukana kaikissa aamukahvitilaisuuksissa)

 • Tehdä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • L-I-I-D-E-R-I -konseptin kaikki teema-alueet edistävät tuottavuutta
 • Aikaansaamiseen tarvitaan organisointikykyä, jrjestelmällisyyttä ja jämäkkyyttä
 • Luottamus ja sen kehittäminen on kaiken toiminnan ytimessä
 • Tuottavuus on taloudellista tai toiminnallista näkökulmista esim. kustannustehokkuutta, tuloja, omaisuutta / varoja, riskien hallintaa
 • Tuottavuus voi olla käyttöarvoa (esim. laatu, tehokkuus, toimivuus), aineetonta arvoa (osaamiset, brändi, maine, oikeudet, asiakassuhteet..), tunnearvoa tai yhteiskunnallista arvoa (ympäristö, sosiaalinen vaikutus)
 • Edelläkävijyyttä, kilpailuetua, kilpailukykyä
 • Liiketoiminnan uudistaminen vaatii koko verkoston mukaan ottamista (yrityksen oma osaaminen, toimittajat ja kumppanit, muut sidosryhmät)

Johtaja seuraa aktiivisesti tavoitteita, toteutuneita tuloksia ja saatua palautetta. Hän puuttuu poikkeamiin.

Hän huolehtii, että kaikilla on selkeät toimenkuvat ja odotukset. Hän edistää osaamista ja oppimista, uusien työtapojen ja menetelmien kokeiluita sekä verkostoituu.

Monimutkaisuuden lisääntyessä johtajan seuraa entistä enemmän toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä, jotta organisaatio pystyy vastaamaan muutostarpeisiin ajoissa.