L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvit: I – Ilo, innostus, intohimo ja Tuottavuus

Osallistu Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa - aamukahvitilaisuuteen – ja ole mukana tekemässä Suomeen innostavaa työtä ja menestyvää bisnestä.
Ajankohta: ke 19.11.2014

Kampanjan puitteissa järjestämme seitsemän L-I-I-D-E-R-I-T -teemoihin liittyvää aamukahvitilaisuutta. Teemat ovat vaihtuvia, T = tuottavuus on mukana kaikissa teemoissa. Tilaisuudet järjestetään videoyhteyksillä, niin että niihin on mahdollisuus osallistua eri puolilla Suomea. Tilaisuudet järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Aamukahvit ovat parin tunnin tilaisuuksia (klo 9-11). Jokaisesta teemasta on esillä konkreettisia yrityscaseja, innoittava asiantuntijapuheenvuoro tai pari, osallistava ja vuorovaikutteinen menetelmä, jota pääsemme heti kokeilemaan. Esiintyjät voivat olla eri puolilta Suomea.

I – Ilo, innostus, intohimo ja tuottavuus keskiviikko 19.11. klo 8.30-11.00

 

8:30  Kahvit

9:00  Tervetuloa
       Nuppu Rouhiainen, Tekes, Liideri-ohjelma

      "Mä oon vaan töissä täällä". Työn ilon edellytyksiä etsimässä
       Juha Antila, SAK, Liideri-ohjelman johtoryhmän puheenvuoro

       Ilolla ja intohimolla menestykseen
       Hanna Chiorazzo, Great Place to Work® Finland

       Näin innostat asiantuntijan
       Minna Liminka, Descom Oy

       Uutta SYKEttä teollisuuteen - kokemuksia teollisuusyritysten digitalisoinnista
       Harri Lakkala, Intosome Oy

       Työn tuunaamisella imua ja iloa työhön
       Jari Hakanen Työterveyslaitos

       Ilon kautta menestykseen
       Sirpa Korkatti, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

11.00 Yhteenveto Nuppu Rouhiainen

11.05- Mahdollisuuksien mukaan eri alueilla halukkaille yhteinen omakustanteinen lounas, jossa verkottumista voi jatkaa

 

Ilmoittaudu 12.11. mennessä

 

I / Ilo, innostus ja intohimo

 • Työn iloa voi löytää ja kokea monista eri asioista
 • Ilon ja innostuksen tartuttamista toisiin. Innostamista
 • Innostumista itse, vastuuta omasta ilosta ja ilon ilmapiiristä
 • Innostumista ideoista ja muutoksista
 • Intohimon löytämistä omaan tekemiseen
 • Huomio onnistumisiin ja vahvuuksiin.

Johtaja voi lisätä innostusta ja iloa edistäviä tekijöitä ja puitteita.

Johtaja lisää työn ilon kulttuuria: edistää hyvinvointia työssä, työn mielekkyyttä, luovuutta ja positiivista ilmapiiriä.

Johtaja arvostaa ja palkitsee saavutuksia ja onnistumisia. Niitä on hyvä myös juhlia. Hän vahvistaa myönteisyyden asennetta ja antaa hyvän kiertää.

 

T / Tuottavuus ja aikaansaaminen, liiketoiminnan uudistaminen (Teema on mukana kaikissa aamukahvitilaisuuksissa)

 • Tehdä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • L-I-I-D-E-R-I -konseptin kaikki teema-alueet edistävät tuottavuutta
 • Aikaansaamiseen tarvitaan organisointikykyä, järjestelmällisyyttä ja jämäkkyyttä
 • Luottamus ja sen kehittäminen on kaiken toiminnan ytimessä
 • Tuottavuus on taloudellista tai toiminnallista näkökulmista esim. kustannustehokkuutta, tuloja, omaisuutta / varoja, riskien hallintaa
 • Tuottavuus voi olla käyttöarvoa (esim. laatu, tehokkuus, toimivuus), aineetonta arvoa (osaamiset, brändi, maine, oikeudet, asiakassuhteet..), tunnearvoa tai yhteiskunnallista arvoa (ympäristö, sosiaalinen vaikutus)
 • Edelläkävijyyttä, kilpailuetua, kilpailukykyä
 • Liiketoiminnan uudistaminen vaatii koko verkoston mukaan ottamista (yrityksen oma osaaminen, toimittajat ja kumppanit, muut sidosryhmät).

Johtaja seuraa aktiivisesti tavoitteita, toteutuneita tuloksia ja saatua palautetta. Hän puuttuu poikkeamiin.

Hän huolehtii, että kaikilla on selkeät toimenkuvat ja odotukset. Hän edistää osaamista ja oppimista, uusien työtapojen ja menetelmien kokeiluita sekä verkostoituu.

Monimutkaisuuden lisääntyessä johtajan seuraa entistä enemmän toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä, jotta organisaatio pystyy vastaamaan muutostarpeisiin ajoissa.