L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvit: E – Eettisyys, vastuullisuus ja Tuottavuus

Osallistu Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa aamukahvitilaisuuteen – ja ole mukana tekemässä Suomeen innostavaa työtä – ja menestyvää bisnestä.
Ajankohta: ke 24.09.2014

Johtaja 3.0 -teemaverkoston puitteissa järjestetään seitsemän L-I-I-D-E-R-I-T -teemoihin liittyvää aamukahvitilaisuutta. Teemat ovat vaihtuvia, T = tuottavuus on mukana kaikissa teemoissa. Tilaisuudet järjestetään videoyhteyksillä, niin että niihin on mahdollisuus osallistua eri puolilla Suomea. Tilaisuudet järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Jokaisesta teemasta on esillä konkreettisia yrityscaseja, innoittava asiantuntijapuheenvuoro tai pari, osallistava ja vuorovaikutteinen menetelmä, jota pääsemme heti kokeilemaan. Esiintyjät voivat olla eri puolilta Suomea.

E – Eettisyys, vastuullisuus ja tuottavuus keskiviikko 24.9. klo 8.30-11.00


8:30 Kahvit

9:00 Tervetuloa Jenni Nevasalo, Tekes, Liideri-ohjelma

9:10 Yritysvastuu – liiketoiminnan edellytys Riina Kasurinen, Yritysvastuuverkosto FIBS

9:30 Yhteiskunnalliset yritykset luomassa kestävää hyvinvointia Kimmo Nekkula, Suomalaisen työn liitto

9:50 Läpinäkyvän yhteistyön ketju Marjut Lyytinen, Tuoreverkko Oy

10:10 Onko työelämässä varaa kohtuuteen? Antti Kasvio, Työterveyslaitos

10:30 Kestävän kehityksen ja hyvän johtamisen liitolla luodaan parempaa työelämää ja kannattavaa liiketoimintaa Anja Uljas, Suomen Ekonomiliitto Sefe

Yhteinen testi ja harjoitus

10:50 Yhteenveto Jenni Nevasalo

11.00 Mahdollisuuksien mukaan eri alueilla halukkaille yhteinen omakustanteinen lounas, jossa verkottumista voi jatkaa


Ilmoittaudu 17.9. mennessä

 

E / Eettisyys ja vastuullisuus

 • Organisaation pitkäjänteiseen kestävään kehitykseen pyrkivä toiminta
 • Taloudellisten ja laillisten näkökulmien lisäksi huomioidaan myös ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat
 • Vaikutusten huomioiminen koko toiminnan ja arvoverkoston läpi. Aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
 • Läpinäkyvyyttä, johdonmukaisuutta, reiluutta ja oikeudenmukaisuutta
 • Eettisten ja moraalisten näkökohtien huomioiminen valintoja ja päätöksiä tehtäessä
 • Vastuun kantaminen siitä mitä on luvannut. Sen tekeminen mitä lupaa ja puhuu
 • Kyky tunnistaa moraalisia ongelmia ja ristiriitaisia odotuksia omassa ja sidosryhmien toiminnassa.

Johtaja kantaa päävastuun siitä, että yrityksen liiketoiminta ja yritystoiminta on vastuullista, kestävää ja kannattavaa. Vastuullinen yritys varmistaa itselleen parhaat toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

 

T / Tuottavuus ja aikaansaaminen, liiketoiminnan uudistaminen (Teema on mukana kaikissa aamukahvitilaisuuksissa)

 • Tehdä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • L-I-I-D-E-R-I -konseptin kaikki teema-alueet edistävät tuottavuutta
 • Aikaansaamiseen tarvitaan organisointikykyä, järjestelmällisyyttä ja jämäkkyyttä
 • Luottamus ja sen kehittäminen on kaiken toiminnan ytimessä
 • Tuottavuus on taloudellista tai toiminnallista näkökulmista esim. kustannustehokkuutta, tuloja, omaisuutta / varoja, riskien hallintaa
 • Tuottavuus voi olla käyttöarvoa (esim. laatu, tehokkuus, toimivuus), aineetonta arvoa (osaamiset, brändi, maine, oikeudet, asiakassuhteet..), tunnearvoa tai yhteiskunnallista arvoa (ympäristö, sosiaalinen vaikutus)
 • Edelläkävijyyttä, kilpailuetua, kilpailukykyä
 • Liiketoiminnan uudistaminen vaatii koko verkoston mukaan ottamista (yrityksen oma osaaminen, toimittajat ja kumppanit, muut sidosryhmät).

Johtaja seuraa aktiivisesti tavoitteita, toteutuneita tuloksia ja saatua palautetta. Hän puuttuu poikkeamiin.

Hän huolehtii, että kaikilla on selkeät toimenkuvat ja odotukset. Hän edistää osaamista ja oppimista, uusien työtapojen ja menetelmien kokeiluita sekä verkostoituu.

Monimutkaisuuden lisääntyessä johtajan seuraa entistä enemmän toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä, jotta organisaatio pystyy vastaamaan muutostarpeisiin ajoissa.