L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvit: D – Dialogi, yhteistyö ja Tuottavuus

Osallistu Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa -kampanjan L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvitilaisuuteen – ja ole mukana tekemässä Suomeen innostavaa työtä – ja menestyvää bisnestä.
Ajankohta: to 28.08.2014

Johtaja 3.0 -teemaverkoston puitteissa järjestetään seitsemän L-I-I-D-E-R-I-T -teemoihin liittyvää aamukahvitilaisuutta. Teemat ovat vaihtuvia, T = tuottavuus on mukana kaikissa teemoissa. Tilaisuudet järjestetään videoyhteyksillä, niin että niihin on mahdollisuus osallistua eri puolilla Suomea. Turussa ei ole mahdollista osallistua elokuun tilaisuuteen 28.8. Katso lähin vaihtoehto ilmoittautumislinkistä. Tilaisuudet järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Jokaisesta teemasta on esillä konkreettisia yrityscaseja, innoittava asiantuntijapuheenvuoro tai pari, osallistava ja vuorovaikutteinen menetelmä, jota pääsemme heti kokeilemaan. Esiintyjät voivat olla eri puolilta Suomea.

D – Dialogi, yhteistyö ja tuottavuus torstai 28.8. klo 8.30-11.00

Ohjelma

8:30 - 9:00 Kahvit

9:00 - 9:05 Tervetuloa Nuppu Rouhiainen, Tekes, Liideri-ohjelma

9:05 - 9:20 Kokemuksia johtamisen muutostarpeesta - latistajasta palvelijaksi Tiina Mäki, Helsingin kaupunki, Liideri-ohjelman johtoryhmän puheenvuoro

9:20 - 9:40 Vuorovaikutus pelittämään työpaikoilla Elina Melgin ja Pauliina Perttuli, Procom – Viestinnän ammattilaiset ry

9:40 - 10:00 Metsänhoitoyhdistykset murroksessa – uudet toimintatavat tarpeen Jukka Haataja, Metsänhoitoyhdistys Savotta

10:00 - 10:30 Tiimistä supertiimiksi Yvonne Karsten-Dunderfelt ja Virgo Karp, InRoos Oy

10:30 - 10:50 HYVE 2020: Työ, yhteisö ja kestävä talous, Yhteisölliyys muuttuvissa työtiloissa Nina Kivinen, Åbo Akademi

10:50- 11:00 Yhteenveto Nuppu Rouhiainen

11.00 Mahdollisuuksien mukaan eri alueilla halukkaille yhteinen omakustanteinen lounas, jossa verkottumista voi jatkaa

 

D / Dialogi ja yhteistyö

 • Aitoa ja arvostavaa, vastavuoroista, tasavertaista ja empaattista kohtaamista ja vuorovaikutusta. Toisen aktiivinen kuuntelu ja kuulluksi tuleminen. Uskallusta ja kykyä ilmaista ja jakaa omat mielipiteensä sekä olla tarvittaessa eri mieltä
 • Aktiivinen tiedon jakaminen ja hallinta
 • Palautteen antaminen, saaminen ja pyytäminen
 • Muiden auttaminen. Antaa muille onnistumisen avaimia
 • Erilaisuuden ymmärtämistä ja hyödyntämistä. Valmiutta kohdata omista ajattelumalleista poikkeavia näkökulmia ja halukkuus neuvotella erimielisyyksistä. Ongelmatilanteiden nopea ratkominen
 • Yhteisten merkitysten ja ymmärryksen luomista
 • Kaikkien osallistamista ja kysymysten esittämistä ymmärryksen luomiseksi. Yhteistyön luova prosessi sidosryhmiä ja verkostoja jatkuvasti osallistaen.

Johtaja huomioi kaikki työntekijät tasapuolisesti ja oikeudemukaisesti. Hän osaa johtaa monimuotoisuutta, yksilöllisyyden huomioiden. Hän antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa sekä omaan työhön että työpaikan kehittämiseen. Hän saa erilaiset yksilöt huippusuorituksiin yhdessä.

Johtaja mahdollistaa erilaisten sidosryhmien kuulemisen, niidenkin jotka eivät suoraan linkity toimintaan. Yhä enemmän yhteistyötä ja yhdessä kehittämistä tehdään virtuaalisesti. Dialogin mahdollisuus erilaisia kanavia ja teknologioita hyödyntäen.

T / Tuottavuus ja aikaansaaminen, liiketoiminnan uudistaminen (Teema on mukana kaikissa aamukahvitilaisuuksissa)

 • Tehdä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • L-I-I-D-E-R-I -konseptin kaikki teema-alueet edistävät tuottavuutta.
 • Aikaansaamiseen tarvitaan organisointikykyä, järjestelmällisyyttä ja jämäkkyyttä.
 • Luottamus ja sen kehittäminen on kaiken toiminnan ytimessä.
 • Tuottavuus on taloudellista tai toiminnallista näkökulmista esim. kustannustehokkuutta, tuloja, omaisuutta / varoja, riskien hallintaa.
 • Tuottavuus voi olla käyttöarvoa (esim. laatu, tehokkuus, toimivuus), aineetonta arvoa (osaamiset, brändi, maine, oikeudet, asiakassuhteet..), tunnearvoa tai yhteiskunnallista arvoa (ympäristö, sosiaalinen vaikutus).
 • Edelläkävijyyttä, kilpailuetua, kilpailukykyä
 • Liiketoiminnan uudistaminen vaatii koko verkoston mukaan ottamista (yrityksen oma osaaminen, toimittajat ja kumppanit, muut sidosryhmät)

Johtaja seuraa aktiivisesti tavoitteita, toteutuneita tuloksia ja saatua palautetta. Hän puuttuu poikkeamiin.

Hän huolehtii, että kaikilla on selkeät toimenkuvat ja odotukset. Hän edistää osaamista ja oppimista, uusien työtapojen ja menetelmien kokeiluita sekä verkostoituu.

Monimutkaisuuden lisääntyessä johtajan seuraa entistä enemmän toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä, jotta organisaatio pystyy vastaamaan muutostarpeisiin ajoissa.