15 kulmaa: taiteelliset interventiot työelämässä - seminaari taidelähtöisestä työn kehittämisestä

Ajankohta: ti 27.01.2015