Isot teemat – terveys- ja hyvinvointisektorin kasvuverkoston tapaaminen

Ajankohta: pe 29.08.2014

Tekesin Isojen teemojen terveys- ja hyvinvointialan aktivoinnissa rakennetaan yritysverkostoa vastaamaan globaaliin kysyntään ennalta ehkäisevään itsehoitoon liittyen. Tule mukaan kasvuverkostoon kehittämään yhteistä tarjoamaa muiden yritysten kanssa.

Isot teemat Wellbeing -verkoston tavoitteena on päästä sen markkina-aallon kärkeen, joka ihmisen itsehoitoon liittyen on teknologioiden vauhdittamana globaalisti tapahtumassa. Myös Diabetes- ja Home Alone -teemojen kasvuverkostoihin ehtii vielä mukaan.

Diabetes-kasvuverkostossa ensimmäiseksi markkina-alueeksi on valittu Lähi-itä. Jatkovaihe on juuri lähdössä liikkeelle. Se toteutetaan yhteistyössä kohdemarkkinan syvällisesti tuntevan paikallisen yrityskumppanin ja asiakaskontaktien kanssa. Home Alone -teemassa kehitetään etähoitoteknologiaratkaisua ikääntyvän väestön tarpeisiin koti- ja palvelutalo-olosuhteissa. Keskeisenä ajatuksena on tarjota yhteistoimin kilpailukykyisempiä ja houkuttelevampia kokonaisratkaisuja kansainvälisille asiakkaille.

Keskustelut toimialan yrittäjien kanssa, terveys- ja hyvinvointitoimialan kansainvälinen tarkastelu ja globaaleiden pelureiden vahvuudet osoittavat, että Suomeen tarvitaan suurempia yrityksiä, jotta kansainvälisessä kilpailussa olisi paremmat asetelmat menestyä. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiassa nostettiin esille, että toimialan kenttä on hajanainen. Verkostot ovat yksi tapa luoda klustereita ja rakentaa liiketoimintaa. Näin voidaan kasvattaa liiketoimintaa orgaanisesti tai solmia kumppanuuksia, jotka voivat johtaa riskittömimpiin yrityskauppoihin.

Mukaan toimintaan voi tulla osallistumalla Wellbeing-verkoston tilaisuuteen. Ota yhteyttä ja anna taustatietoa yrityksestänne ennen verkostotapaamista. Se edesauttaa tapaamisen valmistelua. Yhteistapaamisessa kohtaat potentiaalisia yrityskumppaneita. Vapaamuotoisessa, mutta tavoitteellisessa tapaamisessa tunnistamme synergioita ja ehdotamme jatkovaiheita, joihin löytyy eri rahoitusmuotoja ja pääomasijoitusmahdollisuuksia.

Tervetuloa mukaan Isot teemat Wellbeing -verkostotapaamiseen pe 29.8.2014 klo 14-17 Health Innovation Villageen, GE Healthcaren tiloihin Helsingin Vallilaan osoitteeseen Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

Ilmoittautumiset

Health Innovation Villagen Facebook-ryhmän "events" kautta 27.8.2014 mennessä: www.facebook.com/healthinnovlge

Lisätietoja ja yhteydenotot

Isot teemat Wellbeing -verkoston vastuuhenkilö: Hannaliisa Johnson, Senior Consultant, Profict Partners Oy, p. 041 5078 340, hannaliisa.johnson@profict.fi

Lisätietoja Isoista teemoista: www.tekes.fi/isotteemat