SOTE- Huippuostajat- ja INKA- ohjelmat Oulussa

https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/sotehuippuostajatinkaoulu
Ajankohta: ti 30.09.2014