ESR-infotilaisuus Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksista

http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2014/11/esr.html?lang=fi
Ajankohta: ke 05.11.2014