Industrial Technologies 2014

9.–11.4.2014, Ateena

Industrial Technologies 2014 tarjoaa suomalaisille toimijoille ensikäden tietoa tulevista rahoitushauista sekä ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitumiseen mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi tulevia EU-hakuja ajatellen.

Paikalle saapuu niin suurten yritysten, start-upien, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, EU-projektien, klusterien ja verkostojen kuin kansallisen ja EU-tason poliittisten päättäjienkin edustajia.

Lisätietoa

Industrial Technologies 2014
Smart Growth through Research and Innovation

http://www.industrialtechnologies2014.eu/