Emerging Markets Innovation Camp

Creating energy and water sectors business model solutions for the Indian market
Ajankohta: ma 29.09.2014 - pe 03.10.2014

Emerging Market Innovation Camp on pohjoismaisille yrityksille suunnattu käytännönläheinen liiketoiminnan kehittämisen ohjelma, jonka tämänhetkisenä painopisteenä on liiketoimintamallien innovointi Intian energia- ja vesisektoreilla. Ohjelma on yrityksille maksuton ja sen avulla yritys voi lyhyessä ajassa testata toimintamallia ja kasvattaa merkittävästi käsitystä paikallisesta toimintaympäristöstä. Kaksiosaisen ohjelman ensimmäinen osa, innovaatiotyöpaja järjestetään Suomessa ja aamupäivä on kaikille avoin tilaisuus (rekisteröityminen vaaditaan). Intian innovaatio-ohjelmaan yritykset valitaan hakemusten perusteella.

Invitation - Innovation Camp - India

Toimialat:  Energiantuotanto (ml. bio ja jäte) sekä vesisektorit, erityisesti hajautettu pientuotanto.

Kohde: Intia, Mumbai sekä mahdollisesti Wai.

Kohderyhmä: Pohjoismaiset yritykset (max. n. 20 yritystä),  esimerkiksi liiketoiminnan kehitysjohtajat ja pk-yritysten toimitusjohtajat.

Tavoite: Tavoitteena kasvattaa yrityksien liiketoimintaosaamista kehittyvillä markkinoilla sekä luoda kumppanuuksia pohjoismaisten yritysten kesken. Ohjelman varsinaisena tavoitteena ei ole jälleenmyyjien etsiminen vaan soveltuvan liiketoimintamallin kehittäminen syventämällä yritysten ymmärrystä Mumbain/Wain toimintaympäristöstä. Yrityksiltä odotetaan aktiivista osallistumista oman liiketoimintamallinsa kehittämiseen. 

Ohjelma: Ohjelmaan sisältyy käytännön tutustumista Intian energia- ja vesisektoreiden haasteisiin sekä liiketoimintamahdollisuuksiin vierailemalla arvoketjun eri toimijoiden luona yhdessä sekä toimialakohtaisissa pienryhmissä. Ohjelma tarkentuu kesän aikana ohjelman nettisivuille http://www.innovationcamps.net/

Kustannukset: Ohjelma on yrityksille maksuton (yritykset vastaavat itse matka- ja majoituskustannuksista). Alle 10 hengen yritykset voivat anoa ohjelmaan matka-avustusta. Muita rahoitusmahdollisuuksia on esimerkiksi Team Finland LetsGrow –rahoitusohjelma (http://letsgrow.fi) tai Finnpartnershipin liikekumppanuustuki (http://www.finnpartnership.fi/www/fi/business_partnership_support/index.php

Infotilaisuus/innovaatiotyöpaja: 28.8 järjestettävän kehittyvien markkinoiden infotilaisuus/työpaja on jaettu kahteen osaan. Aamupäivä on kaikille yrityksille (toimialasta riippumatta) avoin tapahtuma, jonka tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä liiketoimintamalleista Intian markkinoilla. Osallistujamäärä on tilan puolesta rajattu, joten varaa paikkasi täällä http://www.innovationcamps.net/registration/. Iltapäivällä keskitytään Intian matkan käytännön asioihin sekä liiketoimintamalleihin ja iltapäivän ohjelma on tarkoitettu ainoastaan Intian ohjelmaan osallistuville yrityksille.

Yritykset voivat hakea Intiassa järjestettävään innovaatio-ohjelmaan tästä http://www.innovationcamps.net/application/

Ohjelman koordinoi arvostettu tanskalainen Dalberg Research, jolla on Mumbaissa 30 hengen toimipiste ja laajaa vesi-, energia-, jätteenkäsittely- ja sanitaatio-osaamista. Ohjelman suomalaisena kumppanina on Aalto Global Impact sekä New Global -hanke Aalto-yliopistosta.

Ohjelman rahoittaa Nordic Innovation.

Lisätietoja: Petri Allekotte, Business Engagement Manager, Aalto-yliopisto, 050-3440612, petri.allekotte@aalto.fi