Safera tutkimushakuseminaari 21.10.2013

Teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyön kehittämiseen keskittyvä SAF€RA-konsortio on avannut eurooppalaisen rahoitushaun ja FITPIS (Finnish Technology Platform for Industrial Safety) järjestää avoimen seminaarin ja keskustelutilaisuuden turvallisuustutkimukseen liittyen ma 21.10.2013 klo 12 -15. Tilaisuuden aluksi esitellään Safera: mikä Safera on ja miten haku etenee. Paikalla ovat konsortion rahoittajat (Tukes, Työterveyslaitos, STM/Työhyvinvointifoorumi) sekä Työsuojelurahasto, joka ottaa vastaan hakemuksia Safera-haun aikataulun puitteissa. Lisäksi VTT esittelee TURMITTA-hankkeensa (turvallisuuden liiketaloudelliset mittarit).

Tilaisuus on kaikille avoin verkostoitumistilaisuus, joka tarjoaa keskustelua Safera-hakuun liittyen sekä turvallisuustutkimuksen ajankohtaisista asioista.

Seminaari järjestetään Pasilan virastokeskuksen pienessä auditoriossa (2. kerros) ma 21.10.2013 klo 12 -15. Käyntiosoite: Opastinsilta 12.


Esityksiä voi seurata myös verkosta. Linkki tähän lähetetään myöhemmin ilmoittautumislomakkeen täyttäneille.

Alustava ohjelma:
klo 12:00 Tervetuloa
SAF€RA-hankkeen esittely
Rahoittajien lyhyet puheenvuorot
STM/Työhyvinvointifoorumi
Työterveyslaitos
Tukes
Työsuojelurahasto
Keskustelua rahoitusehdoista
TURMITTA-hankkeen tulokset
Keskustelua turvallisuustutkimuksesta

Täytä ilmoittautumislomake


Tukesin tiedote haun alkamisesta 25.9.2013: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/9Muut/Eurooppalaista-rahoitusta-on-tarjolla-teollisuuden-turvallisuuden-parantamiseen-/


Mikä FITPIS?

Finnish Technology Platform for Industrial Safety—Suomalainen Turvallisuusteknologia-alusta (http://www.fitpis.fi/)

  • Tuottaa ajantasaista tietoa suomalaisen teollisuuden turvallisuustutkimus- ja -kehitystarpeista
  • Priorisoi turvallisuustutkimuksen tarpeita, asettaa yhteisiä tavoitteita ja suunnittelee toimenpiteitä
  • Toimii yritysten ja julkisen tahon yhteisten pyrkimysten ja yhteistyön pelikenttänä
  • Ohjaa tutkimus- ja kehityskonsortioiden syntymistä teollisen turvallisuuden alueella
  • Auttaa pienyrityksiä pääsemään mukaan turvallisuuden kehittämiskonsortioihin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa
  • Yhdistää suomalaisen teollisuusturvallisuuden osaajat vastaavaan eurooppalaiseen platformiin ETPISiin