15.11.2013

Kokkola Material Week

Toteutamme Kokkolassa 12.-15.11.2013 kansainvälisen Kokkola Material Week tapahtuman materiaalikemian tiimoilta seuraavin teemoin:

  • BioKokkola teema keskittyy mm. biomassojen hyödyntämiseen energiantuotannossa sekä polttoaineiden ja kemikaalien valmistusprosesseissa.
  • GreenKokkola energiatehokkuuden parantamiseen teollisuudessa,
  • NanoKokkolassa kurkistetaan mm. nanomateriaalien turvallisuuteen
  • MetalKokkola teemassa käsitellään mm. akkukemikaaleja, korroosiota ja materiaalien talteenottoa ja kierrätettävyyttä
  • CompositeKokkola pitää sisällään kansalliset Muoviteollisuus ry:n järjestämät Lujitemuovipäivät 

Lisätietoja

www.materialweek.fi

Toiminnalliset materiaalit -ohjelma