Terveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia – Katsaus valmistelutyöhön

https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/terveysalankasvustrategia