24.1.2014

Linked Open Data Finland – Avoin yhdistetty tieto Suomessa

Seminaari esittelee Linked Data Finland (LDF) -hankkeen keskeisiä tuloksia. Kansallisen hankkeen tavoitteena on käynnistää ja edistää tietovarantojen hyödyntämistä maassamme uusimpien semanttisten web-teknologioiden avulla.

LDF-hankkeen lähtökohtana on kansainvälinen Linked (Open) Data -liike sekä siihen liittyvät teknologiat, W3C:n standardit ja parhaat käytännöt. Nämä mahdollistavat uudella tavalla koneymmärrettävän eli semanttisen tietosisällön automaattisen tuotannon, sisältöjen yhdistämisen toisiin tietosisältöihin sekä uudet, aiempaa älykkäämmät ja kontekstiherkemmät sovellukset.

Avoimessa maksuttomassa seminaarissa luodaan yhteenveto hankkeessa kehitettyyn teknologiaan, palveluihin ja sovelluksiin, joiden kautta voidaan arvioida teknologian hyödyllisyyttä ja mahdollisuuksia.

Aika: pe 24.1.2014, klo 9-16
Paikka: Aalto-yliopisto, Otaniementie 17 (TUAS-talo, sali TU2)

Lue lisää

LDF-hanketta ovat rahoittaneet Tekes sekä 20 yritystä ja julkisen sektorin organisaatiota. Tutkimustyö on tehty Aalto-yliopiston mediatekniikan sekä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä.

comments powered by Disqus