Jotain hyvää Tanskanmaalla?

Tanska on Euroopan johtavia maita pienten yritysten innovatiivisuudessa. Tanskalaisissa yrityksissä myös työntekijöillä on tärkeä rooli uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Liideri-ohjelma järjestää 6.-7.2.2014 omakustanteisen tutustumismatkan Tanskaan. Tarkoituksena on selvittää, mitä hyvää ja uutta opittavaa tanskalaisyrityksistä voisi olla meille. Matkaan sisältyy tutustuminen kolmeen Kööpenhaminan seudulla olevaan edistykselliseen yritykseen ja tapaaminen paikallisen ay-liikkeen (LO) edustajan kanssa. Tanskan LO on pyrkinyt aktiivisesti edistämään työntekijöiden osallistumista innovointiin.

Ohjelma

Torstai 6.2.2014

klo 10.00-12.00 Rockwool International A/S, http://www.rockwool.com

klo 14.00-16.00 Hartmanns A/S, http://www.hartmanns.dk/

Yhteinen illallinen Kööpenhaminan keskustassa


Perjantai 7.2.2014

klo 09.00-11.00 Abakion A/S, http://www.abakion.com/

klo 12.00-14.00 LO, www.lo.dk

Osallistujien tulee itse hoitaa matka- ja majoitusjärjestelynsä.
Liideri-ohjelma koordinoi Tanskan matkat tutustumiskohteisiin ja illallisen.
Matkan arvioidut kokonaiskustannukset henkeä kohti ovat noin 500 euroa.

Joudumme käytännön syistä rajaamaan osanottajien määrän noin 15 henkeen, joten toivomme, että voisitte ilmoittaa osallistumisestanne matkalle mahdollisimman nopeasti. Takaraja ilmoittautumiselle on 10.1.2014. Osallistumisilmoitukset pyydetään lähdettämään osoitteeseen maria.mustonen(a)tekes.fi ja tuomo.alasoini(a)tekes.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Tuomo Alasoinilta, puh. 050 5577940, tuomo.alasoini (at) tekes.fi