Huippuostajat-ohjelman tutkimushaun info- ja verkottumistilaisuus

https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/huippuostajattutkimushauninfo