Corporate-Community Engagement: Towards better practice in the Extractive industries. Lessons from international and Finnish experiences.

Time: 17.12.2013
Place:
Finnish Environment Institute (SYKE), Mechelininkatu 34 a, Helsinki

Programme

Morning session (open access) SYKE Auditorium “Laulujoutsen”

8:30 – 9:00 Coffee

9:00 – 9:15 Welcome and Introduction – Lasse Peltonen, Finnish Environment Institute

9:15 – 10:45 Keynote: Better Practice in Corporate-Community Engagement - Lessons Learned from Around the Globe - Merrick Hoben, Consensus Building Institute

10:45 – 11:30 Finnish experiences: Community Engagement in Forest Management – experiences from regional stakeholder groups - Pauli Wallenius, Metsähallitus

11:30 – 12:00 Discussion

12:00 – 13:00Lunch

 

Afternoon workshop (limited participation) SYKE Tervapääsky, 7th floor.

13:00 – 16:30 Practice-oriented workshop: Rethinking Corporate-Community Engagement

facilitated by Merrick Hoben, Consensus Building Institute

    • Key issues, principles and techniques in community engagement
    • Building skills around selected issues

16:30 – 17:00 Closing of the day


Taustatietoa ja ilmoittautuminen

Päivän pääpuhuja ja kouluttaja on Merrick Hoben, Concensus Building Institute ’sta(CBI) Yhdysvalloista. Merrickillä on pitkä kokemus ympäristökiistojen käsittelystä, konfliktien arvioinnista, monitoimijaisten prosessien fasilitoinnista ja sovittelusta. Hänen työnsä painottuu erityisesti yritysten sidosryhmätyöskentelyyn ja vuorovaikutukseen paikallisyhteisöjen kanssa (corporate stakeholder engagement). Merrick on suunnitellut ja toteuttanut luonnonvarojen hallinnan yhteistoiminnallisia prosesseja metsä- energia- ja kaivannaissektoreilla Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Yhdysvalloissa.

Ohjelma on suunnattu kaivosalan toimijoille ja sidosryhmille. Aamupäivän avoin seminaariosuus liittyy yritysten ja paikallisyhteisöjen vuoropuheluun luonnonvarojen hyödyntämisessä. Iltapäivän työpaja on suunnattu kaivosalalla toimiville, osallistumis- ja vuorovaikutusprosesseja kehittäville toimijoille. Iltapäivän työpajatyöskentelyn osallistujamäärä on rajoitettu. (Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän, vahvistamme osallistujille paikan työpajaan)

Tilaisuuden järjestää Suomen ympäristökeskus osana Sustainable Acceptable Mining (SAM) –hanketta, joka kuuluu TEKESin Green Mining –ohjelmaan.

Päivän työskentelykielenä on englanti.

Linkki Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tilaisuuteen ke 4.12.2013 mennessä