Uudistuva palveluyhteiskunta 2040

http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2014&kk=2&id=91391