4.5.2017

Hae kärkihankerahoitusta biotalous- ja cleantech-projekteille

Tekesin kautta voi hakea hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankerahoitusta. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus! Kannustamme käynnistämään kilpailukykyä kiihdyttäviä innovaatiohankkeita.
Hakuaika: ke 15.02.2017 - to 04.05.2017

Rahoituksella halutaan edistää biotalous- ja cleantech- ratkaisuja kehittävien yritysten kansainvälistä kasvua sekä synnyttää uusia työpaikkoja kestävän luonnonvarojen käytön myötä.

Kärkihankeraha kohdistuu yritysten tutkimuspainotteiseen työhön ja on avustusta, mutta tarvittaessa kehityspainotteiseen työhön on mahdollista saada Tekesiltä myös lainarahoitusta. Haussa noudatetaan Tekesin yleisiä rahoitusperiaatteita pk-, midcap- ja suurille yrityksille sekä tutkimuslaitoksille, joihin voi tutustua Tekesin rahoitussivuilla

Ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan jo projektin suunnitteluvaiheessa!

Haun teemat

Biotalous

Rahoitusta yrityksille ja yritysten ja tutkimuslaitosten verkostoille biotalouden uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen

Hyödynnä hallituksen kärkihankeraha biotalouden uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen! Hakemuksia voi jättää hakuaikana jatkuvasti. Ole jo hakemuksen valmisteluvaiheessa yhteydessä Tekesin asiantuntijaan ja varaa aikaa sparrauskeskusteluille.

Hakuaika: ke 15.2.2017 – 4.5.2017

Ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan jo projektin suunnitteluvaiheessa!

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu

 • pk-yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille tai haluavat laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa,
 • suurille yrityksille, joiden haastavilla ja uudistavilla tutkimus- ja kehitysprojekteilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi myös yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen sekä
 • yritysten ja tutkimuslaitosten rinnakkaisista hankkeista muodostuville kokonaisuuksille, joissa yrityksillä on yhteinen tarve tutkimukselle.

Mihin?

Haku on tarkoitettu kaikille

 • uudistaville biotalouden uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen hankkeille, joissa yritykset tähtäävät näiden ratkaisujen kautta kansainväliseen liiketoimintaan.

Kärkihankeraha kohdistuu yritysten tutkimuspainotteiseen työhön ja on avustusta, mutta tarvittaessa kehityspainotteiseen työhön ja pilotointiin on mahdollista saada Tekesiltä myös lainarahoitusta. Haussa noudatetaan Tekesin yleisiä rahoitusperiaatteita pk-, midcap- ja suurille yrityksille sekä tutkimuslaitoksille, joihin voi tutustua Tekesin rahoitussivuilla.

Kehitettävillä ratkaisuilla tulee olla tunnistettu asiakastarve. Kannustamme hankkeisiin, joissa asiakkaat ja verkostot on otettu mukaan kehitystyöhön kansainvälisille markkinoille pääsemiseksi. Haku on avoin kaikille biotalouden uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen hankkeille. Tämän lisäksi Tekes on tunnistanut biotalouden alueelta teemoja, joissa halutaan erityisesti edistää uuteen kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävää kehitystä. Näitä ovat esimerkiksi:

 • biopohjaisten tuotteiden energia-ja materiaalitehokas tuotanto ja tarvittavat verkostot
 • sivuvirtojen hyödyntäminen ja uusien verkostojen ja liiketoimintamallien syntyminen
 • synteettisen biologian hyödyntäminen yritysten uusissa ratkaisuissa
 • biotalouden kuluttajalähtöisten palveluiden ja liiketoiminnan syntyminen
 • kiertotalouden toimintatapa biotalouden ratkaisuissa
 • digitalisaatio uusien biotalouden ratkaisujen mahdollistajana
 • Tekesin BioNets-ohjelmassa käynnistyneiden ekosysteemien liiketoimintatavoitteiden toteutuminen ja näihin linkittyvät hankkeet.

Ota yhteyttä omaan Tekesin yhteyshenkilöösi tai

Suuret yritykset ja verkostot
Tuula Savola, puh. 029 50 55667
Kimmo Kanto, puh. 029 50 55852

Pk-yritykset
Outi Suomi, puh. puh. 029 50 55699
Erja Ämmälahti, puh. 029 50 55422

Startup-yritykset (alle 5-v.)
Veli-Pekka Ihanus, puh. 029 50 55224
Inkeri Huttu, puh. 029 50 55883

etunimi.sukunimi@tekes.fi

Cleantech-alan pk-yritykset

Cleantech-yritys, varmista paikkasi huipulla − edessäsi on harppaus seuraavalle tasolle!

Hyödynnä hallituksen kärkihankeraha cleantech-alan uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen! Hakemuksia voi jättää hakuaikana jatkuvasti. Ole jo hakemuksen valmisteluvaiheessa yhteydessä Tekesin asiantuntijaan ja varaa aikaa sparrauskeskusteluille.

Hakuaika: ke 15.2.2017 – 4.5.2017

Ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan jo projektin suunnitteluvaiheessa!

Mihin rahoitusta?

Hae nyt kärkihankerahoitusta cleantech ratkaisuiden ja liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen

 • kun olet kehittämässä liiketoimintaasi ja hyödynnät digitaalisuutta
 • kun luot uusia innovaatioita taikka toimintamalleja, joilla pyrit kansainväliseen kasvuun

Tekesin Cleanweb-ohjelma hakee kasvua digitaalisuudesta ja tarjoaa partnerointia kansainvälisiin verkostoihin ja kiihdyttämöihin sekä kuluttajaliiketoimintaan meillä ja maailmalla.

Ohjelman tavoitteena on synnyttää nopeasti skaalautuvaa cleantech-liiketoimintaa ja nopeuttaa yritysten markkinoille pääsyä.

Tavoitteena on hyödyntää digitaalisuutta, uusia innovaatioita ja toimintatapoja, jotta cleantech-yrityskenttä saadaan uudistettua kilpailukykyiseksi kasvualaksi.

Ota yhteyttä!

Pk-yritykset
Jyri Arponen, jyri.arponen (at) tekes.fi, puh. 050 5577 874
Sebastian Johansson, sebastian.johansson (at) tekes.fi; puh. 050 5577 975

Startup-yritykset (alle 5 –v.)
Pasi Viitanen, pasi.viitanen (at) tekes.fi, puh. 050 395 2475
Kari Penttinen, kari.penttinen (at) tekes.fi, puh. 050 5577 916
Sampsa Nissinen, sampsa.nissinen(at)tekes.fi, puh.

 

Bio-, cleantech- ja digiliiketoiminnan pilotit ja demot

Hae rahoitusta bio-, cleantech- ja digiliiketoiminnan pilotteihin ja demoihin

Hakuaika: ke 15.2.2017 – 4.5.2017

Ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan jo projektin suunnitteluvaiheessa!

Rahoitus sisältää kaksi vaihetta ja yritys voi hakea joko vaiheeseen yksi tai kaksi oman tilanteensa mukaan.

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu startup-, pk-, midcap- ja isoille yrityksille.

Mihin?

Piloteilla ja demoilla yritys voi testata uuden innovatiivisen, kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Projektissa tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus voidaan osoittaa riittävän laajasti todellisessa toimintaympäristössä.

Projektin avulla yritys saa tärkeää asiakaspalautetta ennen tuotteen viemistä markkinoille ja kaupalliseen tuotantoon siirtymistä. Uskottavuus potentiaalisten asiakkaiden silmissä lisääntyy ja tuotteistaminen ja markkinoille pääsy nopeutuu.

Kampanja toteutetaan Tekesin, Finnveran ja Finpron yhteistyönä. Samassa kohteessa voi olla sekä Tekesin että Finnveran rahoitusta. Rahoitusta haettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon,  ettei julkisen rahoitus osuus ylitä 75 % eikä Tekesin ja Finnveran rahoitukseen kohdistu samoja kustannuksia. Pilotointi ja demonstrointi voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla.

 

Innovatiiviset kaupungit cleantech-ratkaisujen kehittäjinä

Rahoitusta yrityksille ja kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten verkostoille biotalouden uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen

Hakuaika: ke 15.2.2017 – 4.5.2017

Ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan jo projektin suunnitteluvaiheessa!

Kenelle?

 • Kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten rinnakkaisista hankkeista muodostuville kokonaisuuksille, joissa yrityksillä on yhteinen tarve tutkimukselle.
 • Julkisten palvelujen tuottajille, kuten kunnat ja kuntayhtymät, jotka tekevät tutkimus- ja kehitystyötä tai edistävät innovatiivisia julkisia hankintoja yritysten kanssa (yhteistyössä INKA, Innovatiiviset kaupungit -ohjelman kanssa)

Ota yhteyttä

Markku Koponen, INKA-ohjelma
markku.koponen(at)tekes.fi, puh. 029 50 55646

Clean Soil – pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus

Clean Soil – pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus

Clean Soil -pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien kunnostuksen kokeiluhankerahoituksella tavoitellaan innovatiivisia vientiin tähtääviä kunnostusmenetelmiä sekä kokonaisratkaisuja, joita kehitetään kunnostettavilla alueilla. Erityisesti muilta toimialoilta kuten esim. vesienkäsittelyn ja ympäristömittauksen alueella olevat yritykset toisivat lisäarvoa kokonaisuuteen. Hyödynnä hallituksen kärkihankerahaa!

Hakuaika: ke 15.2.2017 – 4.5.2017

Ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan jo projektin suunnitteluvaiheessa!

Kenelle?

 • pk-yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille tai haluavat laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa,

 • suurille yrityksille, joiden haastavilla ja uudistavilla tutkimus- ja kehitysprojekteilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi myös yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen sekä

 • yritysten ja tutkimuslaitosten rinnakkaisista hankkeista muodostuville kokonaisuuksille, joissa yrityksillä on yhteinen tarve tutkimukselle.

 • julkisten palvelujen tuottajille, kuten kunnat ja kuntayhtymät, jotka tekevät tutkimus- ja kehitystyötä tai edistävät innovatiivisiä julkisia hankintoja yritysten kanssa

Lue lisää

Ota yhteyttä

Tuomas Lehtinen, tuomas.lehtinen(at)tekes.fi, puh. 029 50 55695

Ilmari Absetz, ilmari.absetz(at)tekes.fi, puh. 029 50 55837

Älykäs energia

Rahoitushaku älykkään energian ratkaisuihin

Hyödynnä hallituksen kärkihankeraha älykkään energian uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen! Hakemuksia voi jättää hakuaikana jatkuvasti. Ole jo hakemuksen valmisteluvaiheessa yhteydessä Tekesin asiantuntijaan ja varaa aikaa sparrauskeskusteluille.

Hakuaika: ke 15.2.2017 – 4.5.2017

Ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan jo projektin suunnitteluvaiheessa!

Energiasektorin kehitys ei voi tapahtua irrallaan muiden alojen digitalisaatio-kehityksestä. Tässä yhtenä tärkeänä ajurina toimii esineiden internetin (IoT:n) huima kehitys, joka luo potentiaalin uudistaa energia-alan toimintaa monella tavalla ja antaa mahdollisuuden energian internettiin (IoE). Tämä liiketoimintalogiikan murros uudistaa vakiintuneiden toimijoiden rooleja uudessa järjestelmässä. Lisäksi se avaa mahdollisuuden aivan uusien toimijoiden tulon tälle pelikentälle – energiasektorin Überit.

Tekes valmistelee uutta Älykäs energia -ohjelmaa, jonka vauhdittamiseksi avaamme haun pk-yrityksille uusien älykkään energian ratkaisujen kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi sekä isoille yrityksille pilotoinnin ja demonstraatioiden suunnitteluun ja valmisteluun. Haun tavoitteena on saada aikaan energiasektorin uudistumista tukeva toimintaympäristö (INKA-haku) sekä uusia digitalisaation mahdollistamia teknologioita, toimintatapoja ja liiketoimintamalleja, joilla mahdollistetaan energia-alan edelläkävijyys ja vientipotentiaali.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu?

 • pk-yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille tai haluavat laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa
 • pk-yrityksille ja isoille yrityksille avustusta pilot- ja demohankkeiden sekä erilaisten testialustojen valmisteluun ja suunnitteluun

Mihin rahoitusta voi hakea?

 • Energia-alaa uudistaviin hankkeisiin, joissa tavoitteena on uusiutuvan energian (sähkö, lämpö ja kylmä) tuotannon ja varastoinnin lisääminen kustannus-tehokkaasti.
 • Ratkaisuihin, jotka mahdollistavat älykkään energiajärjestelmän, sen uusien liiketoimintojen syntymisen ja investointien kannalta houkuttelevan toimintaympäristön (älykkäät sähköverkot, älykäs lämmitys ja jäähdytys, kysynnän jousto, integroitu tuotanto).
 • Uusien liiketoimintamallien kehittämiseen (mm. blockchain), joilla mahdollistetaan energiajärjestelmän tietovirtojen ja suurien datamassojen reaaliaikainen hyödyntäminen.

Ota yhteyttä

Pia Salokoski, puh. 029 50 55672
Jarkko Piirto, puh. 029 50 55258
Karin Wikman, puh. 029 50 55723

Miten tästä eteenpäin?

Ole jo hakemuksen valmisteluvaiheessa yhteydessä Tekesin asiantuntijaan ja varaa aikaa sparrauskeskusteluille.

Lähetä varsinainen hakemus Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta 4.5.2017 mennessä.  Huom! Hakemuksen perustiedot -sivulta kohdasta "Jos hakuilmoituksessa on pyydetty kampanja tai muu viitetieto, valitse tästä" valitaan Kärkihanke 2017.

comments powered by Disqus