17.3.2016

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -tutkimusrahoituksen haku 1/2016

Tekes rahoittaa Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -haussa projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista.
Hakuaika: pe 22.01.2016 - to 17.03.2016

Tutkimusprojektissa

 • edistetään idean kehittymistä ja
 • valmistellaan sen kaupallistamista uutena liiketoimintana.

Projektille asetettuja vaatimuksia

 • Projektissa kaupallistamisen valmistelulla tavoiteltavan uuden liiketoiminnan on oltava laajuudeltaan merkittävä. Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan liiketoiminnan laajuudesta.
 • Kaupallistamisen valmistelun tarkoituksena on selvittää tutkimustulosten mahdolliset hyödyntämispolut ja auttaa valitsemaan lupaavimmat etenemisreitit ja -tavat joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä. Projektissa on aina tarkasteltava useita vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia.
 • Projektin tavoitteena ei voi olla suoraan yhden yrityksen uuden liiketoiminnan valmistelu.
 • Kaupallistamisen valmistelun suunnitelma ja resursointi ovat realistisia ja uskottavia. Hakemuksessa on kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden osaaminen ja aiemmat referenssit.
 • Mikäli yhtenä kaupallistamisen valmistelun vaihtoehtona on uuden yrityksen perustaminen, on sen osalta esitettävä miten uuden yrityksen tiimi muodostuu. Lisäksi tulee kuvata miten uudessa yrityksessä tarvittavat henkilöt ja osaamiset saadaan sitoutumaan uuden yrityksen toimintaan.
 • Hakijalla on oltava riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi. Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.
 • Kaupallistamisen valmistelun osuus hankkeissa on merkittävä, kaikissa jaksoissa ≥ 40 % projektin kustannuksista.

Mikäli hakijaorganisaatiolla on oma tutkimusideoiden kaupallistamista arvioiva prosessi, projektille on eduksi, jos se on prosessin arvioima ja hyväksymä.

Rahoitusta puoltava tekijä on myös se, että projektin taustalla on jo aiemmin tehtyjä selvityksiä ja toimenpiteitä kaupallistamisen mahdollisuuksista.

Rahoituskelpoisia toimia kaupallistamisen valmistelussa ovat esimerkiksi

 • tekniikan tason kartoitus ja uutuustutkimukset
 • asiakasarvon määrittäminen
 • kilpailevien ratkaisuiden kartoitukset
 • toiminnanvapausselvitykset ja selvitykset aihepiiriin liittyvistä aineettomista oikeuksista
 • aineettomien oikeuksien suojaaminen (ei kuitenkaan ylläpitomaksuja) kaupallistettavan idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
 • rahoitusmallien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset
 • kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennuksen kustannukset

Hakeminen

Hakemukset pyydetään jättämään Tekesin asiointipalvelun kautta viimeistään 17.03.2016 klo 23:59.

Lisätietoja

Palvelujohtaja Kimmo Kanto
Tekes
puh. 029 50 55 852
kimmo.kanto(at) tekes.fi

Janne Viemerö
Tekes
puh. 029 50 55848
janne.viemero (at) tekes.fi

Markku Lämsä
Tekes
puh. 029 50 55793
markku.lamsa (at) tekes.fi