Suomalais-saksalainen haku pk-yritysten yhteisprojekteille

Tekesin ja saksalaisen ZIM-ohjelman yhteishaun tavoitteena oli käynnistää pienten ja keskisuurten yritysten välisiä markkinaläheisiä innovaatioprojekteja. Haku on taas auki ja se päättyy 31.5.2016.
Hakuaika: ti 23.02.2016 - ti 31.05.2016

Haun projekti-ideat lähtevät yritysten omista tarpeista ja voivat kohdistua mille aihealueelle tahansa. Projekteissa kehitetään kilpailukykyisiä innovatiivisia tuotteita, palveluja ja prosesseja. Tekes rahoittaa suomalaisyrityksiä ja saksalaisosallistujia rahoitetaan ZIM-ohjelmasta (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstandon), joka on saanut erittäin hyvää palautetta ja on maan tärkein innovaatiorahoituksen muoto pk-yrityksille.

Yhteisprojekteissa tulee olla yksi merkittävästi hankkeeseen panostava pk-yritysosallistuja sekä Suomesta että Saksasta. Hankekonsortioissa voi olla myös muunlaisia ja muista maista olevia osallistujia. Suomessa tutkimusorganisaatioiden panos työhön tapahtuu alihankintana.

Hakemukset tulee lähettää ti 31.5.2016 klo 16.15 mennessä. Haussa käytetään täydellisestä hakuilmoituksesta löytyvää yhteishankkeen kuvauslomaketta. Se liitetään osaksi Tekesin sähköistä rahoitushakemusta, joka suomalaisosapuolten tulee täyttää.

Sähköisessä hakemuksessa projektin perustietoihin kohtaan "Liittyykö hakemus muuhun kokonaisuuteen" hakijan tulee merkitä ZIM-haku. Tarkemmat tiedot hausta ovat täydellisessä hakuilmoituksessa (pdf).

Lisätietoja

Haun yhteyshenkilö Tekesissä:

Kirsi Vähä-Pietilä
p. 029 50 55730
kirsi.vaha-pietila (at) tekes.fi.