23.8.2016

Haku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille – Media remake

Hakuaika: pe 18.03.2016 - ti 23.08.2016

Kenelle haku on tarkoitettu?

Tekesin haulla kannustetaan media-alan toimijoita tutkimaan uusia, kansainvälisen tason kilpailuetua tuovia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi digitalisoituneessa ympäristössä.  

Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioille on enimmillään 3 M€. Yrityshankkeiden osalta ei ole etukäteen asetettua ylärajaa.

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään syys-lokakuussa 2016.

 1. Kannustamme hakijoita yritysten ja tutkimuksen yhteisprojekteihin. Yritysten projekteja rahoitetaan avustus- tai lainarahoituksella projektien luonteen mukaan tutkimusorganisaatioiden rinnalla. Haulla toimeenpannaan myös hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen tavoitteita korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamisessa ja tutkimuksen kaupallistamisen edistämisessä.
  Lisätietoa yritysten ja tutkimuksen yhteisprojekteista
 2. Haemme myös tutkimusprojekteja, jotka lähtevät yritysten tutkimus- ja osaamistarpeista. Tutkimusprojekteissa edellytetään 10 % hyödyntäjärahoitusta yrityksiltä. Hakemusten ja tulosten hyödyntäjien osallistumisilmoitusten tulee olla Tekesissä viimeistään 23.8.2016.
  Lisätietoa tutkimushankkeista  

Pidämme 13.4.2016 aamiaistilaisuuden, jonne ovat tervetulleita niin alan yritykset ja tutkimuslaitokset kuin mediatoimialan uudet haastajatkin. Tarjoamme käytännön tietoja tutkimushausta, mutta haluamme myös herättää keskustelua siitä, mitä tutkimustarpeita yrityksillä on. Tavoitteenamme on myös saattaa yhteen yrityksiä ja tutkimuslaitoksia näiden aiheiden ympärille.  

Tapahtumaan pääset ilmoittautumaan alla olevasta linkistä:
Media remake aamiaistilaisuus

1. Millaista tutkimusta rahoitamme?

Tutkimushaun tavoitteena on vauhdittaa media-alan uudistumista meneillään olevassa murroksessa ja kannustaa löytämään liiketoimintaan uusia, tyypillisesti digitaalisia malleja. Rahoitamme tässä haussa haastavia uusia ideoita erityisesti seuraavissa teemoissa:

 • Sisältömarkkinoinnin uudet ratkaisut ja mahdollisuudet   
 • Uudet ansaintamallit ja arvoketjut
 • Data-analyysiin pohjautuvan osaamisen ja ansainnan ratkaisut
 • Robottijournalismi ja automatisoidut sisällöntuotantoratkaisut

Edellä mainittuihin teemoihin ja jätettäviin hakemuksiin liittyen toivomme rohkeita uusia avauksia sekä vahvaa monitieteistä ja alan konventioita haastavaa otetta.

Hankkeiden arvioinnista ja hyvän hakemuksen tunnusmerkit:

 1. Rahoitamme tutkimuksellisesti haastavia, uudistavia ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita haun aihepiirissä. Rahoitettavien projektien tavoiteltavilla tuloksilla on kansainvälistä uutuusarvoa.
 2. Projektit on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa ja tutkimussuunnitelma rakentuu yritysryhmien yhteisten tutkimustarpeiden ympärille. Vältä yksittäisten yritysten lähellä tuotekehitystä olevien case-tapausten ratkomista. Kompaktista tutkimussuunnitelmasta tulevat tutkimushaaste ja yritysten tutkimustarpeet selkeästi esille.
 3. Tutkimushankkeisiin pitää olla omarahoituksen lisäksi yritysrahoitusta vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista ja rahoitus tulee useammalta kuin kahdelta yritykseltä. Lisäksi myös muut hyödyntävät tahot (kuten julkiset toimijat) voivat rahoittaa projektia.

  Yritysten osallistumisilmoituksilla on merkittävä rooli hankearvioinnissa. Projekteihin osallistuvat yritykset vastaavat seuraaviin kysymyksiin:
 • Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
 • Miten tutkimushankkeen tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
 • Miten yritys hyödyntää tämän tutkimushankkeen tuloksia?
 • Ilmoitus yritysten osallistumisesta projektiin on toimitettava varsinaisen hakemuksen liitteenä Tekesiin 23.8.2016 mennessä.
 1. Projektisuunnitelmassa on esitetty selkeä ja monipuolinen tulosten hyödyntämissuunnitelma. Kannustamme suunnittelemaan projekteja, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja uudistumista.
 2. Projektissa on mukana monipuolinen tutkimusryhmien osaaminen ja uskottava resursointi.
 3. Emme rahoita Strategisen tutkimuksen neuvoston tai Suomen Akatemian kanssa päällekkäistä tutkimusta.
 4. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset ja täydennykset yritysosallistumisiin eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä myöhästyneille hakemuksille näin ollen myönnetä rahoitusta.

2. Rahoitusta yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiin hankkeisiin

Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat toteuttaa projektin yhdessä ja hakea rahoitusta kohdassa 1. nimettyjen tutkimusaiheiden lisäksi muihin hankkeisiin. Kun yhteistyökumppanina on yliopisto tai tutkimuslaitos, Tekes edellyttää, että projektisuunnitelman lähtökohtana ovat yritysten tunnistamat tutkimustarpeet. Tutkimusorganisaation hanke tukee yritysten innovaatioaihetta ja sen tulokset ovat julkisia ja laajasti hyödynnettävissä. Jos tutkimusrahoituksen kilpailutilanne on tiukka, rahoituksessa asetetaan yhteishankkeet etusijalle, koska elinkeinoelämän sitoutuminen on niissä syntyvien tulosten hyödyntämisen näkökulmasta vahvempi.
Lisätietoa yhteisprojekteista

Hankekeskustelut ja rahoituksen hakeminen

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista projekteista heti haun auettua. Erityisesti yritysvetoisia yhteishankkeita suunnittelevien kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tekes järjestää haun yhteisen info- ja workshop-tilaisuuden 13.4.2016. Sen lisäksi järjestetään tarvittaessa keskustelumahdollisuuksia myös hankeryhmien edustajille tai konsortioille. Keskustelut Tekesin asiantuntijan kanssa kannattaa käydä viimeistään toukokuun aikana. Asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät tämän ilmoituksen lopusta.

Huomioittehan, että kaikkien hakijoiden on toimitettava tiivis aiesuunnitelma (2 sivua) 27.5.2016 mennessä. Aiesuunnitelman jättäneille hakijoille toimitetaan 3.6.2016 mennessä tieto siitä, suositellaanko hakuprosessin jatkamista. Lähettäkää aiesuunnitelma osoitteeseen petri.rajahalme(a)tekes.fi / aki.parviainen(a)tekes.fi. Aiesuunnitelman malli (pdf)

Varsinainen hakemus ja yritysten osallistumisilmoitukset lähetään Tekesiin ti 23.8.2016 klo 23.59 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta

Tutkimusorganisaatiot: Valitse hakemuslomakkeen Projektin perustiedot välilehdeltä, "Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan" -valikosta: Media 2016. 

Yritykset: Lisää hakemuslomakkeen perustietoihin kohtaan ”Pyydetty viitetieto (esimerkiksi kampanjatieto): Media 2016.

Hakemuksessa pitää olla arvioinnin kannalta riittävät tiedot. Tekes pyytää lisätietoja arvioinnin yhteydessä, jos se on tarpeen. Tasavertaisen ja tehokkaan arviointiprosessin takaamiseksi määräajan jälkeen jätetyt hakemukset eivät ole mukana yhteisarvioinnissa eikä niille näin ollen myönnetä rahoitusta.

Tekes suosittelee avointa tieteellistä julkaisemista

Tekes on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteena on, että julkisen tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Suosittelemme Tekesin julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaisu on otettu huomioon. Suosittelemme käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta.

Keneltä saa lisätietoja?

Asiantuntija Petri Rajahalme
Puh. 0295 055 625
petri.rajahalme (at) tekes.fi

Asiantuntija Aki Parviainen
Puh. 0295 020 005
aki.parviainen (at) tekes.fi

Asiantuntija Kaisa Holma
Puh. 0295 029 045
kaisa.holma (at) tekes.fi

Asiantuntija Antti Salminen
Puh. 0295 021 239
antti.salminen (at) tekes.fi