Tutkimushaku – Digitaalista liiketoimintaa

Digitaalista liiketoiminta -haussa rahoitetaan uudentyyppisiä ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen.
Hakuaika: ke 11.03.2015 - to 17.09.2015

Kenelle haku on tarkoitettu?

Tekesin tutkimushaku "Digitaalista liiketoimintaa" on tarkoitettu yritysten kanssa yhteisille tutkimusprojekteille tai monitieteisille tutkimusprojekteille. Hankkeet voivat olla kahta tyyppiä:

1. Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteiset hankkeet:
Yritysten vetämät verkottuneet hankkeet, joissa voi olla mukana sekä pk- että suurten yritysten rinnakkaisia tutkimus- ja kehityshankkeita. Yritysten hankkeiden rinnalla voi olla tutkimusorganisaation hanke silloin, kun se tukee yritysten tutkimusaihetta ja sen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä.

2. Monitieteiset tutkimuslaitosten hankkeet:

Tutkimusorganisaatioiden toteuttamat, yritysten tutkimus- ja innovaatiotarpeet huomioivat julkiset hankkeet. Tavoitteena on yritysten osaamistarpeista lähtevät laaja-alaiset tutkimusprojektit.

Mitä tutkitaan?

Projektit edistävät digitaalisuutta hyödyntävien ja uutuusarvoa sisältävien tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallien ja tuotantoprosessien syntymistä. Projekteissa tutkitaan, miten digitaalista liiketoimintaa edistetään johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osallistumista uudistamalla. Projektit voivat myös liittyä digitaalisen liiketoiminnan edellyttämiin uusiin teknologisiin ratkaisuihin.

Projektien aiheita voivat olla esimerkiksi:

 • datasta arvoa ja uudet liiketoimintamallit, esim. miten Big Dataa hyödyntämällä voidaan luoda ainutlaatuista kilpailuetua, uutta asiakasymmärrystä ja liiketoimintamalleja
 • asiakasohjautuva tuotanto, logistiikka ja palvelut
 • uudet liiketoiminta-avaukset ja radikaalit toimintatapamuutokset ja uudet ansaintalogiikat
 • digitaalisten järjestelmien ja palvelujen luotettavuus, turvallisuus, vikasietoisuus, nopeus ja kapasiteetti
 • digitaalisten järjestelmien energiatehokkuus, esim. laajoissa ohjelmistopohjaisissa järjestelmissä
 • uuden sukupolven mobiiliratkaisut, esim. 5G
 • optiikka ja fotoniikka teollisen internetin sovelluksissa
 • terveysalan digitaalinen vallankumous: digitaalisuuden hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuissa (esimerkiksi yllä mainituissa aiheissa)

Myös edellä mainittujen aiheiden ulkopuolelle osuvia digitaalista liiketoimintaa ja sen edellytyksiä edistäviä tutkimusprojekteja voidaan rahoittaa tästä tutkimushausta.

Miten hankkeet arvioidaan?

1. Rahoitamme tutkimuksellisesti haastavia, uudistavia ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita haun aihepiirissä.

2. Suunnittele projektit yhteistyössä yritysten kanssa. Rakenna tutkimussuunnitelma yritysryhmien yhteisten tutkimustarpeiden ympärille. Vältä yksittäisten yritysten lähellä tuotekehitystä olevien case-tapausten ratkomista.

3. Yritysten osallistumisilmoituksilla on merkittävä rooli hankearvioinnissa. Projekteihin osallistuvat yritykset vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
 • Miten tutkimushankkeen tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
 • Miten yritys hyödyntää tämän tutkimushankkeen tuloksia?
 • Ilmoitus yritysten osallistumisesta projektiin (rtf) on toimitettava varsinaisen hakemuksen liitteenä Tekesiin 17.9.2015 mennessä.

4. Panosta selkeään ja monipuoliseen tulosten hyödyntämissuunnitelmaan. Kannustamme suunnittelemaan projekteja, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja uudistumista.

5. Hanki monitieteisiin tutkimushankkeisiin yritysrahoitusta vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista.

6. Emme rahoita Strategisen tutkimuksen neuvoston, Suomen Akatemian ja Strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) kanssa päällekkäistä tutkimusta.

Miten voit hakea?

Haku on yksivaiheinen. Hakemukset toimitetaan Tekesiin to 17.9.2015 klo 23.59 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitse hakemuslomakkeen perustiedoissa valikosta "Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan "Digihaku 2015". Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään pääosin vuoden 2015 loppuun mennessä.

Mistä saat lisätietoja?

Hakuun liittyvä infotilaisuus ja työpaja pidetään 29.4.2015 Helsingin Messukeskuksessa klo 12.00–16.30. Tilaisuutta voi seurata myös webcasting-lähetyksenä ja tallenne on katsottavissa tilaisuuden sivulta myöhemmin. Työpajan yhteydessä järjestetään sparrausklinikka, jossa saat henkilökohtaista palautetta suunnitelmastanne.

Miten EU-rahoitusta aiheeseen?

Tekesin Horisontti 2020 -yhteystoimiston verkkosivuilta www.tekes.eu löytyy tietoa osallistumisesta ja hankevalmisteluista. Ennakkotietoa vuoden 2016–2017 hauista voi tiedustella Tekesin asiantuntijoilta.

Kenelle voit soittaa?

Strateginen ohjelmapäällikkö Marko Heikkinen (haku yleisesti, Teollinen Internet ja 5thGear)
+358 50 5577 773
marko.heikkinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Mika Klemettinen (5thGear-ohjelma, kyberturvallisuus)
+358 50 5577 647
mika.klemettinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Kari Penttinen (Teollinen internet -ohjelma)
+358 50 5577 916
kari.penttinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen (Liideri-ohjelma, johtaminen ja liiketoimintamallit)
+358 50 5577 949
nuppu.rouhiainen (at) tekes.fi

Palvelujohtaja Jaana Auramo (haku yleisesti)
+358 50 5577 689
jaana.auramo (at) tekes.fi

Asiantuntija Kimmo Ahola (digitaaliset järjestelmät)
+358 50 5577 756
kimmo.ahola (at) tekes.fi

Asiantuntija Kari Markus (digitaaliset järjestelmät)
+358 50 5577 864
kari.markus (at) tekes.fi

Asiantuntija Pekka Ollikainen (digitaaliset järjestelmät)
+358 50 5577 758
pekka.ollikainen (at) tekes.fi

Asiantuntija Sampsa Nissinen (liiketoimintamallit)
+358 50 5577 687
sampsa.nissinen (at) tekes.fi

Ohjelmapäällikkö Auli Pere (Terveyttä biteistä -ohjelma)
+358 50 5577 799
auli.pere (at) tekes.fi

Asiantuntija Harri Ojansuu (digitaalisuus terveys- ja hyvinvointiratkaisuissa)
+358 40 8374 322
harri.ojansuu (at) tekes.fi

Asiantuntija Teppo Tuomikoski (digitaalisuus terveys- ja hyvinvointiratkaisuissa)
+358 50 5577 749
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi