Suunnattu tutkimushaku – Big Data ja Cyber-Physical Systems

Suurten tietomassojen ja avoimen tiedon (big data, open data) hallinnan ja analyysin menetelmät ja sovellukset. Kehittyneet mikrosysteemit: älykkäistä komponenteista kyberfysikaalisiin systeemeihin.
Hakuaika: ti 31.03.2015 - ke 29.04.2015

Tekes avaa yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille suunnatun haun suurten tietomassojen hallinnan ja analyysimenetelmien sekä kehittyneiden mikrosysteemien tutkimukseen ja kehittämiseen. Haku on osa ICT 2023 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaa ja koskee elinkeinoelämän kanssa verkottunutta julkista tutkimusta, jossa yritykset ja muut ulkopuoliset hyödyntäjät osallistuvat tutkimusprojekteihin omilla rinnakkaisilla projekteillaan.

Oheisessa hakuilmoituksessa kuvataan, miten yritykset voivat hakea Tekesin rahoitusta tutkimushankkeiden kanssa rinnakkaisiin yrityshankkeisiin. Tekesin rahoitus tässä haussa on tarkoitettu vain yrityksille.

Haku on kaksivaiheinen. Projektien aiehakemuksia pyydetään 29.4.2015 klo 16.15 mennessä. Hakuaika koskee rinnakkaisia tutkimus- ja yrityshankekokonaisuuksia, joiden tutkimusosapuolet hakevat rahoitusta Suomen Akatemiasta ja yritykset projektikokonaisuuden omiin osuuksiinsa Tekesistä. Varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet valitaan aiehakemusten ja mahdollisten kuulemisten perusteella. Jatkoon valituilta pyydetään varsinaiset hakemukset 17.9.2015 klo 16.15 mennessä. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vuoden 2015 loppuun mennessä.