30.9.2015

Suomalais-saksalainen haku pk-yritysten yhteisprojekteille

Tekesin ja saksalaisen ZIM-ohjelman yhteishaun tavoitteena oli käynnistää pienten ja keskisuurten yritysten välisiä markkinaläheisiä innovaatioprojekteja. Haku on auki ja se päättyy 30.9.2015.
Hakuaika: to 18.06.2015 - ke 30.09.2015

Haun projekti-ideat lähtevät yritysten omista tarpeista ja voivat kohdistua mille aihealueelle tahansa. Projekteissa kehitetään kilpailukykyisiä innovatiivisia tuotteita, palveluja ja prosesseja. Tekes rahoittaa suomalaisyrityksiä ja saksalaisosallistujia rahoitetaan ZIM-ohjelmasta (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstandon), joka on saanut erittäin hyvää palautetta ja on maan tärkein innovaatiorahoituksen muoto pk-yrityksille.

Yhteisprojekteissa tulee olla yksi merkittävästi hankkeeseen panostava pk-yritysosallistuja sekä Suomesta että Saksasta. Hankekonsortioissa voi olla myös muunlaisia ja muista maista olevia osapuolia. Suomessa tutkimusorganisaatioiden panos työhön tapahtuu alihankintana.

Hakemukset tulee lähettää ke 30.9.2015 klo 16.15 mennessä. Haussa käytetään täydellisestä hakuilmoituksesta löytyvää yhteishankkeen kuvauslomaketta. Se liitetään osaksi Tekesin sähköistä rahoitushakemusta, joka suomalaisosapuolten tulee täyttää.

Sähköisessä hakemuksessa projektin perustietoihin kohtaan "Liittyykö hakemus muuhun kokonaisuuteen" hakijan tulee merkitä ZIM-haku. Tarkemmat tiedot hausta ovat täydellisessä hakuilmoituksessa (pdf).

Haun yhteyshenkilö Tekesissä

Kirsi Vähä-Pietilä
p. 029 50 55730
kirsi.vaha-pietila (at) tekes.fi