9.6.2015

M-ERA.NET -haku yrityksille, teemana materiaalit

Onko yritykselläsi mielessä jokin materiaalien kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä projekti, johon tarvitaan mukaan yhteistyökumppaneita muualta Euroopasta? M-ERA.NET tarjoaa mahdollisuuden saada vaivattomasti rahoitusta hyville eurooppalaisille tutkimus- ja kehityshankkeille suoraan omalta kansalliselta rahoittajalta. Suomessa hakuun voivat osallistua kotimaiset yritykset.
Hakuaika: to 05.02.2015 - ti 09.06.2015

Tekesin rahoitus kohdistuu yritysten kansainvälisiin, innovatiivisiin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin projekteihin. Yrityksiä kannustetaan yhteistyöhön tutkimusorganisaatioiden kanssa, joiden osaamista voidaan sisällyttää projektiin ostettuna palveluna.

Haun teema-alueet

 • Integrated computational materials engineering
 • New surfaces and coatings
 • High performance synthetic and biobased composites
 • Materials for sustainable and affordable low carbon energy technologies
 • Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
 • Materials for additive manufacturing

Aiehaku päättyy 9.6.2015 klo 12:00 (CET)

Haussa on mukana yhteensä 24 maata Euroopasta ja lisäksi Etelä-Korea, Taiwan, Venäjä ja Brasilia (Sao Paolo). Kukin maa osallistuu omalla ohjelmallaan, joihin hakijoita kehotetaan huolellisesti tutustumaan. Projektikonsortiossa pitää olla vähintään kolme partneria kahdesta hakuun osallistuvasta M-ERA.NET -maasta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Projektikoordinaattorin tulee jättää sähköinen M-ERA.NET -aiehakemus 9.6.2015 mennessä. Jatkoon päässeitä pyydetään toimittamaan varsinainen hakemus sähköisesti 10.11.2015 mennessä.

Hakemukset arvioidaan sekä kansallisin kriteerein että ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Arvioinnissa hyvin menestyneiden projektien osapuolet saavat rahoituksen kukin omalta kansalliselta rahoittajaltaan. Rahoituspäätökset pyritään tekemään talvella 2015.

Ohjeet projektihakemuksen laadintaan

 • Tekesiltä rahoitusta hakevan yrityksen on täytettävä Tekesin normaalit rahoitusperiaatteet
 • Aiehakuvaiheessa yrityksen ei tarvitse jättää erillistä hakemusta Tekesiin. Ainoastaan jatkoon päässet suomalaiset yritykset jättävät Tekesin hakemuslomakkeen 10.11.2015 mennessä.
 • Konsortiossa voi olla mukana myös partneri, joka ei hae julkista tukea, vaan osallistuu projektin toteutukseen omalla rahoituksella.
 • Kansallisen arvioinnin lisäksi ulkopuoliset, kansainväliset asiantuntijat arvioivat hakemukset. Tekes tekee suomalaisia hakijoita koskevat rahoituspäätökset kansainvälisen arvioinnin tulokset huomioon ottaen.
 • Yritykset raportoivat projektin etenemisestä Tekesille noudattaen Tekesin normaaleja raportointikäytäntöjä.
 • Hakijoiden edellytetään ottavan yhteyttä Tekesiin (Sisko Sipilä) aikaisessa vaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja

Hausta, teema-alueista ja osallistuvista maista lisää tietoa on M-ERA-NETin kotisivuilla.

Johtava asiantuntija Sisko Sipilä
Tekes
Puh. 050 5577 845
sisko.sipila(at)tekes.fi