4.6.2015

Liikkumisoperaattorihaku 2015

Hakuaika: ma 02.02.2015 - to 04.06.2015

Liikkumisoperaattorihaun pilottihankkeiden hakemuksenjättöaikaa on pidennetty. Uusi hakemustenjättöpäivä on torstai 4.6.2015.
Liikkumisoperaattorihakuun liittyviin hakemuksiin tulee liittää tunniste MAAS2015, jolloin ne linkittyvät oikein Liikkuminen palveluna -ohjelmaan. Kytkeytymistä Tekesin ohjelmaan tai teemaan kysytään hakemuksen kohdassa 'projektin perustiedot', josta alasvetovalikosta tulee valita MAAS2015.

Sujuvien ja saumattomien liikkumispalvelujen kehittäminen edellyttää uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja, joita voivat tarjota liikkumisoperaattorit (Mobility Operator). Liikkumisoperaattori mahdollistaa ovelta ovelle -palvelun, jossa voidaan etsiä, tilata, maksaa koko matkaketju ja seurata sen toteutumista samassa sovelluksessa.

Liikkuminen palveluna -liiketoiminnassa liikkumisoperaattorit tarjoavat käyttäjille saumatonta eri kulkumuodoista koostuvaa ovelta ovelle -palvelua. Liikkumisoperaattorit kilpailevat asiakkaista sekä keskenään että muiden liikkumispalvelujen, kuten autonomistuksen kanssa. Täten liikkumisoperaattorin liiketoiminnan menestymisen edellytyksenä on voimakas käyttäjälähtöisyys. Käyttäjälähtöisyyttä korostetaan myös hakemusten arvioinnissa.

Liikkumisoperaattorien tarjoaman palvelun tulee olla myös mahdollisimman laajasti skaalautuva. Sen tulee skaalautua sekä eri käyttäjäryhmille että maantieteellisesti eri kaupunkeihin ja maihin. Liikkumisoperaattorin tarjoaman palvelun olisi hyvä sisältää myös pitkän matkan liikenne, jolloin asiakkaat voivat saada koko liikkumisensa, myös esimerkiksi kaupunkien tai maiden välillä, liikkumisoperaattorinsa tarjoamana.

Liikkumisoperaattorihaun nyt avoinna olevassa toisessa osassa (hakuaika 2.2.-4.6.2015) rahoitetaan pilotin toteuttamista. Pilotti on uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä esim. kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa. Sen avulla kokeillaan toimivuus asiakkaan toimintaympäristössä ja todennetaan se.

Tekes rahoittaa kutakin hakuun osallistuvan konsortion jäsentä suunnitellun projektisisällön ja yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukaan. Kokonaishankkeen koko on vapaa ja Tekesin myöntämä rahoitus (tyypillisesti pilottilainaa) määräytyy kullekin konsortion jäsenelle normaalien kriteerien mukaan. Suurten yritysten osalta edellytämme verkottumista ja alihankintaa pk-yrityksistä ja/tai tutkimusorganisaatioilta. Projektiin voidaan hyväksyä myös pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset, ottaen huomioon että projektin on oltava luonteeltaan kehittämistä.

Haku käynnistyy 2.2.2015 ja hakemukset tulee lähettää 4.6.2015 klo 23:59 mennessä Tekesin sähköisen hakemuspalvelun kautta.

Lisätietoja:

Sonja Heikkilä, puh. 050 5577 694, sonja.heikkila(at)tekes.fi
Tom Warras, puh. 050 5577 839, tom.warras(at)tekes.fi