30.9.2015

Tutkimushaku: Innovatiiviset kaupungit

Uudessa hallitusohjelmassa kohdistetaan Tekesin toimintaan merkittäviä leikkauksia. Osana näitä leikkauksia mm. INKA-ohjelman rahoitus tullaan lopettamaan. Tämän vuoden määrärahat säilyvät kuitenkin ennallaan, ja tänä vuonna INKA-ohjelma toimii pääosin alkuperäisen suunnitelmansa mukaan.
Hakuaika: ti 09.06.2015 - ke 30.09.2015

Tekes avaa tutkimusorganisaatioille INKA-ohjelman teemoihin liittyvän haun

Tulevia hakuinfoja:

 • 4.9 Älykäs kaupunki ja uusituva teollisuus, Tampere
 • 7.9 klo 11:30 Tulevaisuuden terveys, Oulu
 • 8.9. klo 12:00 Kestävät energiaratkaisut, Vaasa
 • 11.9 klo 9:00 Kaikkien teemojen yhteinen, Helsinki
 • 14.9. Kyberturvallisuus, Jyväskylä
 • 15.9 Biotalous, Joensuu

Kaikkiin hakuinfoihin ilmoittautuminen tästä linkistä.

Rahoitettavien projektien tulee soveltua INKA-ohjelman valittuihin painopisteisiin ja tavoitteisiin, jotka on tunnistettu yhteistyössä ohjelmassa mukana olevien kaupunkiseutujen kanssa:

 • Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus
  o Liikkuminen palveluna/reaaliaikainen tilannekuva
  o Jätehuolto ja teolliset symbioosit
  o Älykäs kaupunkivalaistus
  o Vähähiilinen rakentaminen/-kaupunki

 • Kyberturvallisuus
  o Digitaalisen terveystiedon turvallisuus
  o Kyberturvallisuus teollisuudessa, älyrakentamisessa ja älyliikenteessä
  o Yksityisyys, tiedon suojaaminen ja digitaalinen identiteetti
  o Tilannetietoisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelun ja riskien hallinnan kehittäminen kyberturvallisuusnäkökulmista

 • Tulevaisuuden terveys
  o Tietojen käsittelyteknologiaan pohjautuvien terveyspalvelujen kehittäminen liiketoiminnaksi
  o Potilaan hoitoketjun vaikuttavuutta ja tehokkuutta lisäävät uudet ratkaisut.
  o Terveyskäyttäytyminen ja terveyspalvelujen tarve, palvelujärjestelmän prosessit
  o Terveyspalveluiden johtaminen, muutos ja liiketoimintamallit ekosysteemeissä

 • Kestävät energiaratkaisut
  o Smart Grids ja energian varastointi
  o Kaasutalous
  o Jätehuolto ja teolliset symbioosit

 • Biotalous
  o Biotalouden uudet arvoverkot ja toimintatavat
       • Bioinformaatiotalous, tiedon logistiikka ja digitaalisuus
       • Uudet, markkinoita haastavat, korkean arvonlisän biotaloustuotteet ja niiden innovatiiviset sovelluskohteet

Painopisteet ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin tässä liitteessä (pdf).

Toteuttavaan projektiin tulee osallistua tai sen tulosten hyödynsaajina tulee olla yrityksiä, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia tai muita julkisia toimijoita vähintään yhdestä INKA-ohjelmaan hyväksytystä kaupunkiseudusta ja vähintään kahden eri maakunnan alueelta.

Tulemme painottamaan projektien valinnassa sellaisia projekteja, jotka ovat hyödynnettävissä nopeasti, ja jotka ovat toteutettavissa kokonaan nykyisen INKA-ohjelman keston puitteissa (ohjelma päättyy 2017), tai joilla on nähtävissä vaihtoehtoinen jatkorahoitus muista lähteistä, esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelman kautta. Rahoitettavien projektien tulee päättyä 31.5.2017 mennessä.

Miten hankkeet arvioidaan?

 1. Rahoitamme tutkimuksellisesti haastavia, uudistavia ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita haun aihepiirissä. Erityisesti tavoitellaan merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan ja yritysten kasvun mahdollistavia hankkeita.

 2. Suunnittele projektit yhteistyössä yritysten ja kunkin teeman koordinaattorin kanssa (yhteystiedot hakutekstin lopussa). Rakenna tutkimussuunnitelma yritysryhmien yhteisten tutkimustarpeiden ympärille. Vältä yksittäisten yritysten lähellä tuotekehitystä olevien case-tapausten ratkomista.

 3. Yritysten osallistumisilmoituksilla on merkittävä rooli hankearvioinnissa. Projekteihin osallistuvat yritykset vastaavat seuraaviin kysymyksiin:
  Mitkä ovat yrityksen tunnistamat keskeiset osaamistarpeet, joilla varmistetaan riittävä uudistuminen ja kansainvälinen kilpailuasema tässä aihepiirissä?
  • Miten tutkimushankkeen tulokset edistävät yrityksen osaamisen kasvua?
  • Miten yritys hyödyntää tämän tutkimushankkeen tuloksia?
  Ilmoitus yritysten osallistumisesta projektiin (rtf) on toimitettava varsinaisen hakemuksen liitteenä Tekesiin 30.9.2015 mennessä.

 4. Toimita yhden sivun ennakkoilmoitus teeman INKA-koordinaattorille 21.8.2015 mennessä. Ennakkoilmoituksen pohja (rtf). 
 5. Ilmoitus projektin valmistelusta (rtf) INKA-koordinaattoreiden kanssa on toimitettava varsinaisen hakemuksen liitteenä Tekesiin 30.9.2015 mennessä.

 6. Panosta selkeään ja monipuoliseen tulosten hyödyntämissuunnitelmaan. Kannustamme suunnittelemaan projekteja, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja uudistumista.

 7. Hanki yritysrahoitusta vähintään 10 % projektille hyväksytyistä kustannuksista.

 8. Emme rahoita Strategisen tutkimuksen neuvoston, Suomen Akatemian ja Strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) kanssa päällekkäistä tutkimusta.

Miten rakennerahastorahoitusta aiheeseen?

Tässä tutkimushaussa haemme Tekesin kansallisen rahoitusmallin mukaisia tutkimushakemuksia.

Rakennerahastorahoitus (EAKR) on kuitenkin käytettävissä Tekesin harkinnan mukaisesti. Tekes keskustelee hakijan kanssa hakemusten arvioinnin yhteydessä voisiko rakennerahoitus tulla kyseeseen.

Mikäli EAKR-rahoitus on mahdollinen, hakijan tulee Tekesin ohjeistuksen mukaisesti täydentää hakemus, projektisuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Tekesin EAKR-rahoituksen yleisten ehtojen, tukikelpoisuussäännösten ja rakennerahasto-ohjelman vaatimusten mukaiseksi.

Kaikkien projektien on mm on tuettava jotain Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman tavoitetta, projektien tulee soveltua INKA-ohjelman valittuihin painopisteisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi toteutettavaan INKA-projektiin tulee osallistua tai sen tulosten hyödynsaajina tulee olla yrityksiä, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia tai muita julkisia toimijoita vähintään yhdestä INKA-ohjelmaan hyväksytystä kaupunkiseudusta ja vähintään kahden eri maakunnan alueelta.

EAKR:n valtakunnallisen teeman rahoitusta on käytettävissä Tekesin harkinnan mukaan 9 miljoonaa euroa.

Miten rahoitusta haetaan

Rahoitusta haetaan sähköisesti Tekesin asiointipalvelusta. Hakijan tulee rekisteröityä asioinnin käyttäjäksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Tutkimusprojektin hakemustyyppi tulee olla Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus.

Hakuaika päättyy 30.9.2015.

Lisätietoja

Markku Koponen, markku.koponen(at)tekes.fi, 050 5577 646
Rakennerahaston rahoitukseen liittyen: Ritva Autio, ritva.autio(at)tekes.fi, 050 5577 869

Teemojen koordinaattorit:

Biotalous

Kestävät energiaratkaisut

 • 4.7.-2.8. Mika Konu, mika.konu(at)merinova.fi, puh. 0400 730 747
 • 3.8. alkaen Esko Ala-Myllymäki, esko.ala-myllymaki(at)merinova.fi, puh. 040 591 2882 ja Tommi Sykkö, tommi.sykko(at)merinova.fi

Kyberturvallisuus

Tulevaisuuden terveys

 • vk 28-30: loma-aika, ei yhteydenottoja
 • vk 31: Anneli Tuomainen, Kuopio Innovation, puh. 0405018030
 • Elokuu: Noora Jansson, BusinessOulu, puh. 0407532917

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

 • vk 26 ja vk 30 -> Jari Jokinen, jari.jokinen(at)tredea.fi, puh. 040 806 2519
 • vk 26 ja vk 31 -> Tatu Miikkulainen, tatu.miikkulainen(at)tredea.fi, puh. 040 822 8250
 • vk 26-29, vk 31-33 ja vk 35 -> Katri Parovuori, katri.parovuori(at)helsinkibusinesshub.fi, puh. 040 506 3062
 • vk 26-27 ja vk 32 -> Tomi Tura, tomi.tura(at)ladec.fi, puh. 050 323 1050
 • vk 27 ja 29-30 Elina Uitamo, elina.uitamo(at)turkuamk.fi, puh. 050 5985 817
 • vk 32 -> Sari Matinheikki, sari.matinheikki(at)ouka.fi ja Pirjo Koskiniemi, pirjo.koskiniemi(at)businessoulu.com

Tekesin teemakohtaiset yhteyshenkilöt:
Älykäs kaupunki, Jouko Salo (jouko.salo (at) tekes.fi)
Terveys Outi Tuovila (outi.tuovila (at) tekes.fi)
Biotalous, Veli-Pekka Ihanus (veli-pekka.ihanus (at) tekes.fi)
Energia, Jarkko Piirto (jarkko.piirto (at) tekes.fi)
Kyberturvallisuus, Tiina Nurmi (tiina.nurmi (at) tekes.fi)

comments powered by Disqus