3.6.2015

FiDiPro-ohjelman varsinainen haku (II vaihe) 2015

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.
Hakuaika: ti 14.04.2015 - ke 03.06.2015

Tekes pyytää FiDiPro-ohjelman aiehaun perusteella jatkoon valituilta projekteilta varsinaisen II-vaiheen hakemuksen. Jatkoon päässeet projektit saavat tiedon aiehaun tuloksista viikolla 16.

Hakuaika

Aiehaun perusteella Tekesin jatkoon pyytämät varsinaiset FiDiPro-hakemukset tulee olla Tekesissä viimeistään 3.6.2015.

Varsinainen FiDiPro-hakemus laaditaan Tekesin julkisen tutkimuksen hakuohjeiden mukaisesti.

Tekesin rahoittamien FiDiPro-projektien tavoitteena on projektin tulosten sekä uuden osaamisen laaja hyödyntäminen. Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen projekteissa yritysten rahoitusosuus on vähintään 5 % projektin hyväksytyistä kustannuksista.

Tutkimusprojektin tulosten ja uuden osaamisen hyödyntämissuunnitelma tulee olla selkeästi osana projektin tutkimussuunnitelmaa.

Yritysten osallistumisilmoitukset tulee olla Tekesissä viimeistään 3.6.2015.
Päätökset hakemuksista tehdään syyskuussa 2015.

Tarkemmat hakuohjeet

http://www.tekes.fi/fidipro/
http://www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot/

Lisätietoja

Asiantuntija Hanna Rantala
Tekes
puh. 050 5577 797
hanna.rantala (at) tekes.fi