19.10.2015

EU:n Horisontti 2020 -hakemusvalmistelu julkisille tutkimusorganisaatioille

Hakuaika: ma 28.09.2015 - ma 19.10.2015

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 tulosten perusteella maksettavaksi korvaukseksi. Nyt haettavissa oleva rahoitus on tarkoitettu EU:n Horisontti 2020 -hakemusvalmistelua varten. Valmistelun on tapahduttava aikavälillä 1.10.2015 – 31.12.2017. Yksittäiset tutkimusryhmät tai tutkijat eivät voi hakea tätä rahoitusta, se on hakijaorganisaatiokohtainen rahoitus. Rahoitusta voi saada 30.000 € jokaisesta Tekesin kriteerit täyttävästä Horisontti 2020 -hakemuksesta.

Kyseessä on kilpailtu rahoitus, jota voidaan myöntää niille tutkimusorganisaatioille, joilla katsotaan olevan parhaat edellytykset onnistua laajojen ja suomalaisten yritysten kanssa verkottuneiden EU-projektien valmistelussa.

Tämän rahoitushaun myötä Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioiden yksittäisten EU-projektien valmisteluun päättyy.

Yritysten osalta ei tapahdu muutosta. Yritykset voivat edelleen saada tutkimusorganisaatioiden rinnalla rahoitusta oman osallistumisensa valmisteluun samoin ehdoin kuin aiemmin.