8.4.2015

ERA-Net Smart Grids – älykkäät sähköverkot

Hakuaika: pe 30.01.2015 - ke 08.04.2015

Tekes on mukana järjestämässä eurooppalaista yhteishakua Smart Grids –aiheesta. Haku käynnistyi 30.1.2015 ja ensimmäinen vaihe sulkeutuu 8.4.2015, mihin mennessä aiheesta kiinnostuneiden yritysten on tehtävä sopivien kumppaneiden kanssa alustava projektisuunnitelma.  

ERA-Net Smart Grids Plus on kahdenkymmenen maan yhdessä järjestämä haku, jolla etsitään kahden tai useamman maan yhteisiä projekteja. Haun aiheena on älykkäät sähköverkot ja hakijoilta toivotaan mahdollisimman laaja-alaisia ja monipuolisia projekteja, jotka käsittelevät teknologioita, liiketoimintamalleja, markkinoita ja/tai käyttäjiä. Tarkoituksena on mm. hyödyntää olemassa olevia demoympäristöjä, jotta kehitteillä olevia ratkaisuja saadaan lähemmäksi kaupallisia tuotteita. Aihealue tarkentuu vielä haun alkuun mennessä.

Projektissa pitää olla osallistujia vähintään kahdesta maasta ja lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että Tekesin on mahdollista tukea vain yrityksiä (tutkimuslaitokset voivat olla yritysten alihankkijoina). Muilla valtioilla voi olla mahdollisuus tukea oman maansa yrityksiä ja/tai tutkimuslaitoksia. Suomessa tukitaso määräytyy Tekesin normaalien käytäntöjen mukaisesti, jolloin yrityksen koosta ja hankkeen sisällöstä riippuen avustustaso on tyypillisesti 50-65 % kustannuksista.

Haku on kaksivaiheinen ja ensimmäisessä vaiheessa on 8.4.2015 mennessä toimitettava sähköisen hakujärjestelmän kautta lyhyt projektikuvaus ja lopullinen projektisuunnitelma 2.6.2015 mennessä.

Suomalaiset hakijat toimittavat lisäksi Tekesille normaalin Tekesin hakulomakkeen 2.6 mennessä.

Rahoituspäätökset pyritään tekemään loppuvuonna 2015 ja projektien on tarkoitus alkaa helmi-huhtikuussa 2016. Projektien on oltava kestoltaan 24-38 kuukautta.

Haun ajantasaiset tiedot löytyvät sivulta http://eranet-smartgridsplus.eu/ ja tarkemmin  http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/. Jokaisessa maassa on lisäksi omat yhteyshenkilönsä, ja Suomessa lisätietoja antaa Jussi Mäkelä (jussi.makela(at)tekes.fi, 050 3955166).