28.4.2015

Tekesin ja UM:n BEAM – Business with Impact -ohjelman tutkimusrahoitushaku

Tekesin ja UM:n yhteinen BEAM-ohjelma avaa tutkimushaun uusien innovaatioiden löytämiseksi kehitysmaiden tarpeisiin ja tuomaan uutta liiketoimintaa suomalaisille yrityksille kehitysmaiden kasvaville markkinoille. Innovaatiot voivat olla teknologia-, palvelu-, liiketoiminta-, sosiaalisia tmv. innovaatioita.
Hakuaika: ti 10.02.2015 - ti 28.04.2015

Haussa ei ole teknologiarajoituksia, ja kohteena ovat kaikki OECD/DAC:n  (kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina)

Haussa haetaan kahden tyyppisiä projekteja

  1. Elinkeinoelämän kanssa verkottuneita monitieteisiä tutkimusprojekteja, jotka toteutetaan tutkimusorganisaatioissa (yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut). Tutkimusprojektien tulosten potentiaalisten hyödyntäjien (yritysten) rahoitusosuus kattaa vähintään 10% projektin kustannuksista. Pk-yritykset voivat osallistua rahoitukseen myös omalla työllään.
    Lisätietoa elinkeinoelämän kanssa verkottuneista projekteista


  2. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaishankekokonaisuuksia, joissa hakijoina voi olla yrityksiä, kansalaisjärjestöjä (yrityksiä tukevassa roolissa, tuomassa tietoa ja osaamista kehitysmaiden toimintatavoista ja kulttuurista) sekä tutkimusorganisaatioita (yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut). Rinnakkaisprojekteissa yritykset, kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitokset toteuttavat yhteistyössä projekteja, joiden sisällöt lähtevät yritysten tutkimustarpeista.
    Lisätietoa rinnakkaisprojekteista

Hakemuksessa pitää tunnistaa ja kuvata kehitysmaihin liittyvä haaste/ongelma, johon innovaatioiden avulla etsitään uusia ratkaisuja, joita suomalaiset yritykset voivat kehittää eteenpäin ja kaupallistaa.

Tutkimuslaitosten elinkeinoelämän kanssa verkottuneissa projekteissa pitää olla kehitysmaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa konkreettista, hakemuksessa hyvin kuvattua yhteistyötä. Myös muu kansainvälinen yhteistyö katsotaan eduksi. Hakemuksessa pitää myös tarkentaa miten kehitysmaayhteistyö hyödynnetään tutkimustulosten ja innovaatioiden kaupallistamiseksi yhteistyössä suomalaisyritysten kanssa.

Lisätietoja

Sparrauspäivä 17.3.2015, Tekes (Kyllikinportti 2, Helsinki)
Tekes järjestää tilaisuuden, jossa hakijat voivat käydä lyhyitä kahdenkeskisiä sparraus- ja palautekeskusteluja Tekesin asiantuntijoiden kanssa. BEAMin sivulle tulee tarkemmat ohjeet tapaamisajan varaamiseen ja sparraukseen valmistautumiseen.


Ohjelmapäällikkö Pia Salokoski
pia.salokoski(at)tekes.fi
puh. 050 5577 672

Johtava asiantuntija Christopher Palmberg
chrisopher.palmberg(at)tekes.fi
puh. 050 5577 966

Asiantuntija Tuomo Suortti
tuomo.suortti(at)tekes.fi
puh. 050 5577 855