28.2.2014

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa - tutkimusrahoituksen haku 1/2014

Tekes avaa Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -tutkimusrahoituksen haun.

Haku sulkeutuu: 28.2.2014

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -tutkimusrahoituksen tavoitteena on rahoittaa markkinahakuisia tutkimusprojekteja ja saada aikaan uusia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä tutkimusorganisaatioiden huippuosaamisesta.

Rahoitettavat projektit sisältävät kaksi elementtiä:

1) Tutkimuksella tuotetaan tutkimusidean liiketoiminnallisen hyödyntämisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista. Tyypillisesti tutkimusvoi olla luonteeltaan hyvin soveltavaa, mutta ei suoranaista tuotekehitystä.

2) Tutkimuksen rinnalla valmistellaan idean kaupallistamista uutena liiketoimintana. Kaupallistamisen valmistelun osuus hankkeessa on merkittävä, mutta ei voi sisältää yritykselle kuuluvia osuuksia kuten valmista liiketoimintasuunnitelmaa. Kaupallistamisen valmistelun tarkoituksena on selvittää tutkimustulosten hyödyntämispolkuja ja auttaa valitsemaan lupaavimmat etenemistavat joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä.

Mitä Tekes rahoittaa

Rahoituskelpoisia toimia kaupallistamisen valmistelussa ovat esimerkiksi

 • tekniikan tason kartoitus ja uutuustutkimuksetasiakasarvon määrittäminen
 • kilpailevien ratkaisuiden kartoitukset
 • toiminnanvapausselvitykset ja selvitykset aihepiiriin liittyvistä aineettomista oikeuksista
 • aineettomien oikeuksien suojaaminen (ei kuitenkaan ylläpitomaksuja)
 • kaupallistettavan idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
 • rahoitusmallien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset.

Mitä projektilta edellytetään

 • Projektissa tavoiteltava liiketoiminta tulee olla laajudeltaan merkittävä. Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan liiketoiminnan laajuudesta.
 • Projektissa on aina tarkasteltava useita vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia. Kaupallistamisen valmistelun osuus hankkeissa on merkittävä, kaikissa rahoitusjaksoissa ≥ 30 % projektin kustannuksista.
 • Jos yhtenä vaihtoehtona on uuden yrityksen perustaminen, tulee suunnitelmassa kuvata, miten uuden yrityksen tiimi muodostuu.
 • Lisäksi tulee kuvata, miten uudessa yrityksessä tarvittavat henkilöt ja osaamiset saadaan sitoutumaan uuden yrityksen toimintaan.
 • Kaupallistamisen valmistelun suunnitelma ja resursointi ovat realistisia ja uskottavia. Hakemuksessa on kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden osaaminen ja aiemmat referenssit.
 • Hakijalla on oltava riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi. Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.Projektin tavoitteena ei voi olla suoraan yhden yrityksen uuden liiketoiminnan valmistelu.

Mikäli hakijaorganisaatiolla on oma tutkimusideoiden kaupallistamista arvioiva prosessi, projektille on eduksi, jos se on prosessin arvioima ja hyväksymä. Rahoitusta puoltava tekijä on myös se, että projektin taustalla on jo aiemmin tehtyjä selvityksiä ja toimenpiteitä kaupallistamisen mahdollisuuksista. Tässä projektityypissä ei edellytetä yritysten osallistumista. Yritykset voivat kuitenkin tuoda asiantuntemusta projektin ohjausryhmätyöhön. On huomattava, että osallistuva yritys ei saa ensisijaista neuvotteluoikeutta projektin tuloksiin.

Miten rahoitusta haetaan

Rahoitusta haetaan verkkoasioinnin hakemuksella. Haku sulkeutuu 28.2.2014. Rahoitus myönnetään tarvittaessa jaksorahoituksena, jolloin jakson päättyessä arvioidaan jatkorahoitus.

Lisätietoja

rahoituspäällikkö Asko Vesanto, 029 50 55747, asko.vesanto(at)tekes.fi

palvelujohtaja Janne Viemerö, puh. 029 50 55848, janne.viemero(at)tekes.fi

> Tutkimusrahoituksesta uutta liiketoimintaa -rahoitus Tekesin verkkosivuilla