Teollisuuden pk-yritys – ideoi, miten bisnestänne voitaisiin kasvattaa asiakaskeskeisellä suunnittelulla!

Hakuaika: ti 17.06.2014 - ma 01.09.2014

Esittele ideasi Tekesin teemahaussa! Palkitsemme parhaat.

Onko yrityksesi pohtinut, miten se voisi uudistaa ja kasvattaa bisnestä muotoilun ja asiakaskeskeisen suunnittelun keinoin? Nyt on aika avata silmät ja etsiä uudenlaisia kasvun lähteitä. Tekes kannustaa suomalaisia teollisuuden alan yrityksiä hyödyntämään muotoilun työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä. Niiden avulla on saatu aikaan loistavia tuloksia ja tyytyväisiä käyttäjiä meillä ja maailmalla.

Miten tämä voidaan käytännössä tehdä yrityksessäsi? Esittele idea meille ja voit saada neuvontaa ja rahoitusta sen kehittämiseen.

Teemahaussa etsitään liiketoiminnan uudistamista ja kasvattamista edistäviä ideoita, jotka ovat käyttäjälähtöisiä ja siten mahdollisimman hyödyllisiä loppukäyttäjälle. Potentiaalinen idea voi liittyä esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, suunnitteluprosessin uudistamiseen tai siihen, miten yrityksessä ylipäätään luodaan uusia ideoita. Idea voi liittyä uusiin ja jopa yllättäviin kumppaneihin, joiden avulla liiketoimintaa uudistetaan ja kasvatetaan.

Parhaat ideat julkistetaan Alihankintamessuilla 17.9. klo 9-10 Team Finlandin osastolla järjestettävässä tilaisuudessa.

Millainen idea kannattaa esitellä teemahaussa?

Kansainvälistä kasvua hakevan ja teollisuutta edustavan pk-yrityksen kannattaa hakea mukaan idealla, joka esimerkiksi

 • uudistaa bisnestä muotoilun ja asiakaskeskeisen suunnittelun keinoin
 • määrittelee yrityksen asiakaskokemusta uudella tavalla ja parantaa ratkaisujen toiminnallisuutta, helppokäyttöisyyttä ja visuaalisuutta
 • tähtää uudenlaista asiakasarvoa synnyttäviin liiketoiminta- ja ansaintamalleihin
 • mahdollistaa uusia toimintatapoja ja kumppanuuksia
 • yhdistää teollisuuden ja muotoilun uudella ja yllättävälläkin tavalla

Teemahaussa etusijalla ovat pk-yritykset, jotka työllistävät yli 10 henkeä ja joiden liikevaihto on yli 500 000 euroa. Teollisuusyritys voi tehdä hakemuksen myös yhdessä muotoiluyrityksen kanssa.

Miksi idea kannattaa esitellä Tekesin teemahaussa?

Tekes palkitsee parhaat ideat alan asiantuntijoiden tekemällä analyysillä asiakaskeskeisen suunnittelun tarjoamista mahdollisuuksista yrityksesi kehittämiselle. Analyysi auttaa yritystäsi tekemään Tekesille rahoitushakemuksen tutkimus- ja kehityshankkeesta, joka tukee yrityksesi kasvua ja kansainvälistymistä.

Teemahaun aihepiiriin keskittynyt Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma on varautunut rahoittamaan tästä aihepiiristä Tekesin rahoituskriteerit täyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita noin 2 miljoonalla eurolla vuosina 2014 – 2015. Tekesin rahoitusosuus ja -muoto määräytyvät hankkeen sisällön ja laajuuden sekä hankkeeseen osallistuvien tahojen perusteella.

Miten haku tapahtuu käytännössä?

 • Teemahaku käynnistyy 17.6.2014 ja se päättyy 1.9.2014
 • Ideat arvioidaan 1.9. – 15.9.2014
 • Tulokset julkistetaan Alihankintamessuilla 16.-18.9.2014

Ideoiden arvioinnissa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Onko idean tavoitetila kunnianhimoinen ja onko sillä uutuusarvoa?
 • Pystyvätkö idean toteutukseen sitoutuneet toimijat toteuttamaan esitetyn idean?
 • Miten uskottavasti idea edistää kansainvälistä potentiaalia sisältävän liiketoiminnan kehittymistä?

Idean esittäminen teemahakuun tehdään vapaamuotoisesti. Tapa voi olla esimerkiksi kaavio, animaatio, teksti, visuaalinen esitys tai video. Olennaista on, että idean konsepti ja yllä olevat arviointikriteerit ovat helposti tunnistettavissa.

Lähetä ideasi Tekesiin 1.9.2014 mennessä käyttäen suojattua kanavaa. Valitse vaihtoehdoista viestin aiheeksi 'Muu asia, mikä' ja kirjoita sen alla olevaan kenttään "Fiilis-teemahaku + Yrityksen nimi".

Lisätietoja hausta voi kysyä 4.8.2014 alkaen:

Minna Suutari, ohjelmapäällikkö
minna.suutari (at) tekes.fi, puh. 050 5577 830

Merja Salonen, asiantuntija
merja.salonen (at) tekes.fi), puh. 050 5577 974